Matouš Vencálek: Nečekejme, až začnou učitelé stávkovat. Musíme investovat do vzdělávání.

Slovenští učitelé už od 25. ledna stávkují – není divu, jejich platy patří mezi nejnižší mezi zeměmi OECD a učitelé v primárním a sekundárním vzdělávání tam dosahovali v roce 2012 (z tohoto roku existují poslední souhrnná data) pouze na 43 % průměrného platu Slováků s vysokoškolským vzděláním, což je nejnižší poměr v zemích OECD. I celkové investice do vzdělávacích institucí jsou na Slovensku jedny z nejnižších – činily pouze 3,8 % HDP, kdežto průměr v zemích OECD činil 5,3 % HDP. Hůř na tom bylo pouze Lucembursko a Indonésie.

Česká republika na tom ale není o moc lépe – učitelé v primárním a nižším sekundárním vzdělávání dosahovali v roce 2012 na 54 % průměrného platu vysokoškolsky vzdělaných Čechů, učitelé na vyšším stupni sekundárního vzdělávání pak na 58 %. I české školství je i nadále hrubě podfinancované – investice do vzdělávacích institucí činily 4,4 % HDP, což je stále hluboko pod průměrem OECD.

Nízké platové ohodnocení, plochý platový vzestup a mizivá vyhlídka na kariérní růst – to vše zapříčiňuje nízký zájem o povolání učitele. Bez kvalitních učitelů nemůže být kvalitní vzdělávání, pokud tedy chceme zvýšit prestiž tohoto povolání a kvalitu našeho vzdělávacího systému, musíme učitele patřičně ohodnotit a do vzdělávání investovat více. Nečekejme, až začnou i čeští učitelé (zcela oprávněně) stávkovat,“ uvedl Matouš Vencálek, člen předsednictva SZ.

Share Button