Moderní železnice musí být konečně prioritou ministra dopravy

Strana zelených upozorňuje na nedostatečné tempo a rozsah dosavadní modernizace a výstavby železničních tratí v České republice, zejména na neplnění programu modernizace tranzitních železničních koridorů. Zelení vyzývají ministra dopravy, aby se zaměřil na přípravu a realizaci staveb železniční infrastruktury. Důležité je zejména dokončení modernizace tranzitních železničních koridorů a dalších důležitých tratí celostátního a mezinárodního významu v co nejkratší možné době.

“Dokončení modernizace konvenčních železničních tratí je v podstatě jen nezbytná předetapa cílového stavu. Finální etapou modernizace železniční infrastruktury České republiky musí být výstavba vysokorychlostních tratí, která bohužel nepokročila dále než do fáze studií a koncepčních úvah. Je skandální, že čtvrtstoletí po revoluci nemáme napojení na západoevropskou vysokorychlostní síť a že se nestaví ani páteřní vnitrostátní spojení Praha-Brno. Proto požadujeme, aby ministr dopravy na urychlení výstavby tratí osobně dohlédl,” říká 3. místopředseda SZ Petr Kutílek.

Modernizace 1. tranzitního koridoru byla zahájena v roce 1993 a podle tehdejšího rozhodnutí vlády měla být modernizace všech čtyř koridorů dokončena právě letos. První koridor je dokončen z 91 %, 2. koridor z 88 %, 3. koridor z 66 % a 4. koridor z pouhých 63 % jejich celkové délky.

Podle Strany zelených se plnění dřívějších usnesení vlády k modernizaci tranzitních koridorů dlouhodobě zanedbává. Ministři dopravy obvykle věnovali rozvoji železniční dopravy – na rozdíl od rozvoje silniční infrastruktury – pramalou pozornost. Výsledkem je, že Česko, které v minulosti patřilo k zemím s nejvyspělejší železnicí, za světovým vývojem stále zaostává o několik dekád.

“Modernizace koridorů probíhá výrazně pomaleji, než by měla a při dosavadním želvím tempu se realizace celého záměru prodlouží na nejméně 30 let. Na již modernizovaných úsecích koridorů není prováděna řádná údržba, takže v blízké době na nich může nastat havarijní stav. O výstavbě nových rychlých tratí se u nás na rozdíl od mnoha jiných států světa jen mluví,” uvádí dopravní expert SZ Eduard Havel.

 

Jenda Žáček
tiskový mluvčí Strany zelených

Share Button