Omezme palmový olej, ohrožuje deštné pralesy

Strana zelených vítá občanské aktivity, které suplují práci ministerstva zdravotnictví a informují veřejnost o potenciálních zdravotních dopadech konzumace palmového tuku v potravinách, či práci ministerstva průmyslu a obchodu, když vyzývají firmy k omezení využívání palmového oleje ve svých produktech. Strana zelených tyto aktivity podporuje a připojuje se k aktuální facebookové výzvě. Zelení se domnívají, že by měla být zavedena taková celní a daňová opatření, která atraktivitu palmového oleje sníží.

Strana zelených považuje současnou globální expanzi produkce palmového oleje za neslučitelnou s principy udržitelného života. I když zelení podporují aktivity, které apelují především na výrobce potravin a kosmetiky, aby od používání palmového oleje ustoupili, tlak veřejnosti nemůže být jediným řešením.

“Prostřednictvím evropských zelených budeme usilovat o to, aby byla na úrovni Evropské unie zavedena taková celní opatření, která učiní palmový olej v Evropě drahý a tedy neatraktivní,” uvádí místopředseda Strany zelených Michal Berg.

V souvislosti s produkcí palmového oleje bylo již vykáceno přes 80 procent deštných pralesů a destrukce nadále pokračuje. Nejrychleji ubývají pralesy v Indonésií, kde ustupují právě plantážím palmy olejné.

„Produkce palmového oleje je novodobou zkázou pro deštné pralesy a stovky druhů zvířat, včetně vysoce ohrožených orangutanů. Navíc je dlouhodobá konzumace palmového tuku nebezpečná pro lidský organismus kvůli vysokému obsahu nasycených mastných kyselin,“ říká Ondřej Mirovský, předseda pražských zelených.

Palmový olej dnes obsahuje podstatná část  baleného zboží v supermarketech. Zelení vyzývají obyvatele, kterým není budoucnost deštných pralesů lhostejná, aby pozorně četli etikety nejen u potravin, ale i drogerie a kosmetiky. Pokud ve svých oblíbených výrobcích palmový olej najdou, měli by se obrátit na výrobce s žádostí o nahrazení této složky. Současně s tím musí vláda a Evropská unie činit opatření vedoucí k omezení dovozu této ekologicky škodlivé suroviny.

Share Button