Prosazujeme vyšší bezpečnost chodců: Ondřej Mirovský závádí na Praze 7 novou Zónu 30

Bezpečnost chodců ve městě je zásadní prioritou Strany zelených v Praze. Proto pokračujeme v rozšiřování území zahrnutých do zón 30 s maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Aktuálně se do zóny 30 zapojila část Prahy 7, kdy všechny vedlejší ulice Letné a části Holešovic budou mít nově maximálně tuto rychlost. Omezení se tak netýká hlavních komunikací, jako jsou ulice Dukelských Hrdinů, Veletržní, Milady Horákové a Korunovační. 

“Prvořadým a hlavním cílem zavádění zón 30 je zvýšení bezpečnosti. Brzdná dráha při rychlosti 30 km/h je výrazně nižší než u 50 km/h. Následky nehod jsou tak u snížené rychlosti výrazně méně závažné, riziko smrti chodce je při kolizi v rychlosti 50 km/h cca 80%, při 30 km/h cca 10%” komentuje novou zónu 30 v Praze 7 předseda Strany zelených v Praze a místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský   

Další důvody zavedení Zóny 30

  • zvýšení přehlednosti křižovatek a přechodů pro chodce
  • zlepšení celkové dopravní obslužnosti území – volnější a přímější pohyb v ulicích
  • redukce počtu nadbytečných dopravních značek (přikázané směry jízdy či zákazy odbočení u křižovatek s dobře viditelnými zákazy vjezdu)

„Zóny 30 by mohly pokrýt velkou část Prahy, v rezidenčních oblastech v ulicích s předností zprava by měly být takřka samozřejmostí. Kromě bezpečnosti mají zóny 30 pozitivní vliv také na cyklodopravu. V některých ulicích tyto zóny umožňují povolit obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách a omezují tak nebezpečnou jízdu po chodnících. Klíčová je ale iniciativa městských částí, bez jejich souhlasu hlavní město zóny 30 zavádět nemůže,“ komentuje přínos zóny 30 předseda magistrátního výboru pro dopravu a předseda Strany zelených Matěj Stropnický.

Mnoholeté zkušenosti se zónou 30 mají v Karlíně v Praze 8: “Karlínská zóna 30 představuje bezpečnější řešení pro oblast, která je téměř celá čistě rezidenční. Občané toto řešení přijali. Zároveň však zkušenosti ukázaly, že nestačí pouhé umístění značek. Nezbytná je kompletní přestavba ulic tak, aby skutečně měly charakter zóny se sníženou rychlostí a pěší se zde cítili bezpečněji. Přechody vytažené před parkující auta, tzv. krtčí uši, nebo vozovka zvýšená v místě křižovatek a přechodů na úroveň chodníků, se postupně stanou normou pro rezidenční ulice,” říká Petr Vilgus, místostarosta Prahy 8 za Stranu zelených.

Více informací o zónách 30:

http://www.praha7.cz/20863_Co-prinese-Zona-30-v-Praze-7

http://www.cyklokonference.cz/cms_soubory/rubriky/142.pdf

Share Button