Předseda zelených v Ostravě, Jiří Klega, nominován právníkem roku

Ostrava – Předseda zelených v Ostravě, advokát Jiří Klega, byl nominován na prestižní ocenění Právník roku 2015. V minulém roce mimo jiné navrhl zásadní změnu způsobu ustavení advokátů. Od dubna roku 2015 jsou totiž advokáti na návrh Jiřího Klegy (SZ), pokud je nutné, kontaktování telefonicky a ustanovováni pouze soudními osobami, a to ze dvou konkrétních a předem určených telefonních čísel.

V případě obhajoby ex offo musí totiž soudce kontaktovat advokáta telefonicky s nabídkou nutné obhajoby. V rukou má seznam advokátů a ví, který je v příslušném seznamu na řadě. Pokud se mu nedovolá, pokračuje v seznamu dál. To byla dřívější praxe. Mnoho advokátů však s takovým systém spokojeno nebylo a čekání na telefon považovali právníci rovnou za ztracený čas. Systém totiž mohl být podle advokátů snadno obcházen (soud mohl vždy argumentovat tím, že se konkrétnímu právníkovi v seznamu prostě nedovolal), přestože vychází z trestního řádu. Kauzy pak mohli přednostně dostávat „známí právníci“. Na podnět Jiřího Klegy se stížnostmi začala zabývat i Česká advokátní komora.

Celou anketu organizuje Česká advokátní komora se společností Epravo.cz. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou například Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR nebo Soudcovská unie ČR. Ocenění získávají skleněnou plastiku sv. Yva, který je podle tradice patronem všech právníků, ale také soudců, advokátů a notářů.

V loňském roce Jiří Klega organizoval mimo jiné měření kvality ovzduší ve Vratimovědříve poskytl pomoc například seniorům, kteří se dostali do problémů, když se stali obětmi nákupu u tzv. šmejdů.

 

Share Button