Stanovisko Strany zelených k EET

Strana zelených je principiálně pro to, aby ti, kteří daně mají platit, je platili. Zvýšení efektivity výběru daní není jen předpokladem pro snižování jejich sazeb, ale narovnává také podmínky mezi poctivými plátci, vč. zaměstnanců daněných srážkou, a plátci, kteří daně krátí. Zlepšení výběru daní ale stát uchopil ze špatné strany. Pod heslem rovného přístupu vytváří nerovnost tím, že povinnost bude sice uložena všem, nicméně břemeno souvisejících nákladů a administrativní zátěže významně zatíží právě malé podnikatele. Vláda by měla primárně aktivně působit v evropských strukturách při zavádění opatření proti daňovým rájům a nadnárodní agresivní daňové optimalizaci, se kterými jsou spojeny řádově vyšší daňové úniky než s malým a středním podnikáním. Vláda ČR svým postupem neřeší zásadní problémy v oblasti daňových rájů a odlivu kapitálu z Česka.

Racionální diskusi o opatřeních ke zlepšení výběru daní, založených na elektronické evidenci tržeb a průběžném, elektronickém vykazování plnění pro účely DPH, brání také osoba Andreje Babiše jako ministra financí a jeho obřího střetu zájmů. U mnoha citlivých ekonomických informací a osobních údajů podnikatelů, které by měl z principu mít k dispozici pouze stát, hrozí zneužití ze strany majitele mnoha silných ekonomických subjektů. V současnosti dostupné informace o zabezpečení celého systému navíc vzbuzují obavy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Uložená data budou představovat lákavý cíl a pokud stát vyžaduje po podnikatelích takto citlivá data, nelze připustit žádnou pochybnost o jejich zabezpečení.

Poukazujeme též na to, že zavedení elektronické evidence tržeb samo o sobě nevyloučí obcházení příslušných povinností a zneužívání výpadků funkčnosti systému nepoctivými podnikateli. Dosažení zamýšlených cílů proto nebude možné bez posílení specializovaných kontrol finančními orgány na místě, což značně zvýší náklady výběru příslušných daní.

Navrhovanou podobu kontroly považujeme za zásadní problém pro nejmenší živnostníky. Minimálně požadujeme vyloučit z působnosti navrhovaného zákona osoby, které nejsou plátci DPH. Ministerstvem financí navrhované zatížení všech daňových subjektů totiž nelze jednoznačně považovat za spravedlivé ani efektivní řešení. Jeho zaměření na ekonomicky významnější podnikatelské sektory od určité výše tržeb, kde nebude problém napojit fiskální aplikaci na současné pokladní systémy, by vedlo k naplnění některých cílů bez negativního vlivu na malé živnostníky. Neadekvátní je také odklad, kdy menší živnostníci mají povinnost zavést evidenci tržeb dříve než velké supermarkety. Pokud se nepovede senátními protinávrhy rozptýlit výše zmíněné výhrady, Strana zelených doporučuje svým senátorům a senátorkám nepodpořit návrh na zavedení EET.

stanovisko schválilo předsednictvo SZ

Share Button