Zelení: Vláda omezuje přístup veřejnosti k informacím v procesu EIA

Vláda se snaží omezit přístup veřejnosti k informacím o vlivu staveb na životní prostředí. Porušuje tím své vlastní sliby a poškozuje občanskou společnost a životní prostředí. Oslabení procesu EIA neboli hodnocení vlivu na životní prostředí se chystá v novele zákona o EIA a související novele stavebního zákona, které dnes projednal sněmovní Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Kabinet hodlá například zrušit veřejné slyšení – respektive zrušit povinnost ho svolat, ale to je vlastně totéž. Dále se už nemají v procesu EIA zveřejňovat odborné posudky. Z rozhodování o kácení kvůli stavbám vyřazuje veřejnost úplně, přičemž právě o zeleň v sousedství se lidé zajímají nejvíc. Logika těchto změn je prostá. Vláda v novele zákona o EIA ruší občanská práva, která  po nás EU nepožaduje povinně. Věcné argumenty přitom vládě chybí. A nevadí jí ani, že tím zásadně porušuje vlastní programové prohlášení.

“Předkládají se změny, které omezují účast veřejnosti u menších staveb, ztěžují spolkům podávat připomínky, vyřazují je z jednání, krátí lhůty, znemožňují soudní přezkum atd., protože nejlépe se rozhoduje a betonuje, když vám do toho nikdo nekecá,” komentoval to Matěj Stropnický, předseda Zelených.

Právě veřejné projednání záměru stavby je místem, kde se místní mohou dozvědět nejvíc informací o projektu a jeho dopadech na okolí stavby. Pokud už úředníci nebudou mít povinnost svolat takové veřejné projednání, pak se tím jednoznačně omezí přístup veřejnosti k informacím a možnost se k nim vyjádřit.

Share Button