Zelení vyzývají hejtmana k otevření veřejné debaty o Dolu Frenštát

Ostrava, 7. února 2016 – V polovině ledna se v médiích objevily informace o tom, že stát bude jednat s vlastníky největší tuzemské černouhelné těžební společnosti OKD o odkupu zakonzervovaného dolu Frenštát za jednu korunu. Důl Frenštát vznikl v 80. letech 20. století a v roce 1991 došlo k jeho konzervaci. CHKO Beskydy spolu s dotčenými obcemi těžbu uhlí pod Beskydami dlouhodobě odmítají. K dolu patří komunikace, vodovod, kanalizace i celá řada staveb, mnoho z nich nepovolených. Údržbu areálu zajišťuje několik desítek lidí a roční provoz stojí OKD zhruba padesát milionů korun.

Obce nebyly o jednáních státu s OKD o odkupu zakonzervovaného dolu Frenštát informovány, ve svém prohlášení uvedly, že se o všem dozvěděly až z tisku. Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Lešcišinová(Naše Beskydy) požádala hejtmana kraje, aby byli starostové informováni o tom, co se bude s dolem dít v případě, že ho převezme stát. Podle starosty Trojanovic Jiřího Novotného (Naše Beskydy) se obce obávají, že může dojít k situaci, kdy stát převezme správu dolu a veškeré náklady s tím spojené, zatímco dobývací prostor ponechá těžařům. Tím by společnost OKD i nadále omezovala rozvoj okolních obcí.

Otázkou je, jak s dolem Frenštát naložit dále. Je lepší jej zasypat, jak by si přáli starostové okolních obcí i řada ochránců přírody, anebo přístup k ložisku zachovat na dalších padesát let, jak by si podle vyjádření v tisku přál mj. hejtman kraje Miroslav Novák (ČSSD)?

Zelení v Moravskoslezském kraji se na své konferenci 6. února 2016 jednoznačně shodli na tom, že problematika dolu Frenštát musí být řešena nejen se zapojením samospráv dotčených obcí, ale že je také nezbytně nutné zahájit diskusi s odborníky i občanskými iniciativami. Budoucnost dolu Frenštát musí být posuzována také v návaznosti na vývoj spotřeby uhlí i celé české energetiky. Nutné je zohlednit také skutečnost, že soukromá společnost OKD, resp. její mateřská společnost NWR, vydělala na majetku, který od státu v minulosti získala, miliardové zisky. Zatímco se NWR snaží ztrátový majetek OKD jako je Důl Frenštát převést zpět na stát, přes 43 tisíc bytů, které získala spolu s doly, prodala v loňském roce se ziskem mezinárodnímu investorovi. Není možné, aby další náklady soukromé těžební společnosti přecházely na daňové poplatníky.

Výzva zelených hejtmanovi Moravskoslezského kraje: „Strana zelených Moravskoslezského kraje vyzývá hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, aby spolu s dalšími představiteli politické reprezentace kraje zahájil odbornou diskusi o řešení situace dolu Frenštát za účasti představitelů samospráv, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, se zapojením odborníků a zástupců občanských iniciativ. Strana zelených v MSK nesouhlasí s přenášením nákladů na případné řešení situace dolu Frenštát do veřejných rozpočtů.“

TZ Strany zelených z Moravskoslezského kraje 

Share Button