Narozena ve městě celý život hledá klid a energii na samotě v lesích. Přitom je společenská, má ráda lidi a angažuje se například ve festivalu Jeden svět v Pelhřimově.

Ráda by zabránila plýtvání a chce, aby se s odpady zacházelo skutečně jako se surovinami. Prakticky se proto zapojuje do projektů zaměřených na recyklaci.

Brojí proti negativním dopadům těžby surovin a snaží se prosadit alternativní plán pro Vysočinu, který by přitáhl investice a podnítil vznik nových pracovních míst, pro případ, že by nedošlo k výstavbě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Mým životním cílem je přispět k lepšímu a příjemnějšímu životu nás všech. Chápu ale, že je potřeba začít na lokální úrovni.

Hana učila šest let své děti v domácím vzdělávání. Nechtělo se jí přetnout pouta mezi dětmi a přirozeným učením, které začíná od prvních momentů života člověka v nejužší rodině. Učila je tedy psát, počítat, mluvit i anglicky a všechny další plnohodnotné „školní“ předměty. Kluci se pak bez problémů zařadili do kolektivu a dnes studují oba gymnázium. Hana to zpětně považuje za výborné rozhodnutí a bonusový čas s dětmi, kterého si nesmírně váží.

Kandidují za nás

Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější. Bez vás to ale nedáme. Přidejte se.

Podpořím zelené darem Přidám se jako dobrovolník
Děkujeme!