Ivan pracoval více než 25 let pro Český svaz ochránců přírody, ale zásadně aktivní byl zejména v CHKO Poodří. Usiloval o zachování přírodních a kulturních hodnot i v okolí Studénky, kde žije. Zasadil se o přírodní protipovodňová opatření a rozvoj cykloturistiky na Severní Moravě. Rád pečuje o vzácné odrůdy regionálních ovocných stromů.

Možná jako jeden z prvních v Česku šel na otcovskou dovolenou.

V mládí tavil železo. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel na základní škole. Dnes se věnuje smysluplným aktivitám ve prospěch životního prostředí.

Rád pracuji na těžkých úkolech, do kterých se nikomu moc nechce.

Ve svých 60 letech se Ivan rozhodl, že bude dělat už jen to, co má nějaký hlubší význam, co ho baví a na co si třeba mladší netroufnou. Například zapůjčil část svého rodinného domu dobrovolným ochráncům přírody a místním maminkám, které chtějí vychovávat své děti komunitně, s větším porozuměním a bez drezúry veřejného školství.

Kandidují za nás

Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější. Bez vás to ale nedáme. Přidejte se.

Podpořím zelené darem Přidám se jako dobrovolník
Děkujeme!