Věra byla státní zástupkyní v Liberci a o rok později v Jablonci nad Nisou. Nejčastěji se věnovala případům trestné činnosti mládeže a na mládeži, sexuálního zneužívaní a domácího násilí.

Věra prošla výcvikem Bílého kruhu bezpečí, kde jako dobrovolnice působila 8 let, se zaměřením na oběti domácího násilí a stalkingu, dále absolvovala kurz krizové intervence a v neposlední řadě dvouletý psychoterapeutický výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Své bohaté zkušenosti chce zúročit v politice.

Zelené vnímám jako jedinou politickou stranu, která chápe lidská práva a základní svobody univerzálně a v celé jejich šíři, nikoli jen jako privilegia určitých skupin. Pro mě jakožto bývalou státní zástupkyni je důležitá i naše nezkorumpovatelnost.

Věra má bytostnou touhu napravovat křivdy tohoto světa. S tím souvisela i její volba práce jako státní zástupkyně, která jí umožnila překročit práh její sociální bubliny, poznat zblízka problémy lidí na okraji společnosti a reálné důsledky společenské nerovnosti. Proto nyní kandiduje za Zelené a je připravena pokračovat ve své životní misi v politice.

Kandidují za nás

Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější. Bez vás to ale nedáme. Přidejte se.

Podpořím zelené darem Přidám se jako dobrovolník
Děkujeme!