Krajské volby 2016 – priority

Čtyři priority zelených pro krajské volby 2016

Pro každý kraj máme samostatný podrobný volební program. Čtyři priority jsou společné.