Společný evropský manifest

Vážení EVROPŠTÍ občané,

chceme vás vyzvat k účasti ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 22.–25. května 2014. A chceme, abyste volili zelené.
Letos si připomínáme sté výročí začátku 1. světové války a 57 let od okamžiku, kdy Římská smlouva položila základ nynější Evropské unii. Evropské sjednocení osvobodilo kontinent od staletí nepřátelství a válek. Podnítilo odstranění diktátorských a autoritářských režimů. Umožnilo hospodářskou obnovu členských států v duchu sociální spravedlnosti a díky němu jsme v čele ekologické udržitelnosti. Každé rozšíření obohatilo naše kultury, umožnilo nám vzájemně se poznávat, všechny nás zapojilo do stejného ambiciózního projektu. Není pochyb, že vznik Evropské unie je historickým úspěchem.

Zde si stáhněte kompletní znění Společného evropského manifestu.