Strana zelených (SZ) dnes odevzdala výroční zprávu za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu. Příjmy SZ z 32 % tvořily dary, což představuje 6,4 mil. Kč. U menších a středních dárců se jejich průměrná roční výše pohybovala kolem 3 200 Kč. Počet dárců podporujících takto činnost zelených bylo 850. Informace o příjmech, výdajích i dárcích zelení průběžně doplňují na svém webu a jsou dohledatelné také na

Vítáme, že novela zachovává dnešní postavení fakult, stejně jako autonomii vysokých škol ve vztahu k externím aktérům. Autonomii získávají vysoké školy i tím, že budou moci u Akreditačního úřadu akreditovat celé oblasti vzdělávání a nikoliv jednotlivé studijní programy. Jestli to opravdu bude znamenat snížení administrativní zátěže, zůstává ale nejasné. S ohledem na nedávné případy je s podivem, že autonomii nebudou mít vysoké školy při jmenování profesorů,

9. února mi volal pan asistent z magistrátu, že zelení hledají někoho do dozorčí rady Operátora OPENCARD, jestli bych to nevzal. Moje první reakce byla „bál jsem se, kdy to přijde“, ale výzvu jsem po tomto teatrálním zaváhání přijal. Jak celou problematiku (kromě toho, že dost blbě) řešit, se pokusím nastínit v následujcím článku.

Operátor OPENCARD a. s. je akciová

V sobotu 28. března od 20:30 do 21:30 se už po deváté bude konat happening Hodina Země. Domácnosti, podniky i veřejné instituce na 60 minut zhasnou všechna světla a přidat se může opravdu každý. Zelení se zapojí na mnoha místech po celé České republice. Cílem happeningu je zvýšit povědomí a informovanost o klimatických změnách ve světě. Více informací najdete na earthhour.org nebo Více

Proruští a protiameričtí aktivisté chystají „akce odporu“ proti průjezdu spojeneckého konvoje Českou republikou. Na různé blokádní akce jsme z posledních let zvyklí – od odporu rakouských sousedů proti Temelínu přes slib bývalého prezidenta přivázat se k bagru kvůli Kaplického blobu až po masivní kampaň proti radaru v Brdech. Chystaný odpor proti průjezdu spojeneckého konvoje tyto aktivity vnějškově připomíná,

Krajská konference pražského kraje ve středu večer zvolila Ondřeje Mirovského předsedou Strany zelených v Praze. V prvním kole získal nadpoloviční většinu hlasů. Mirovský je členem Zastupitelstva Hlavního města Prahy a místostarostou Městské části Praha 7. Místopředsedkyní se stala Pavlína Pacáková.

Chci, aby Strana zelených byla pro Pražany volbou číslo jedna. Chci se zaměřit na zkvalitnění MHD

„Současný tlak politiků, především prezidenta Miloše Zemana a vicepremiéra Andreje Babiše, na Českou televizi je nepřijatelný. Hospodaření veřejnoprávní televize musí být transparentní, není ale možné omezovat její nezávislost tím, že snížíme její příjmy z poplatků, a donutíme ji tím k závislosti na reklamě. Navíc v případě Andreje Babiše se jedná o jasný střet zájmů. Zelení žádají, aby vlastnictví

Most, 23. března 2015 – Mostečtí lékaři, kteří primátorovi dne 5. 2. 2015 předali na jednání zastupitelstva otevřený dopis s výzvou, aby se se zdržel zásadních kroků a výroků ve prospěch prolomení limitů těžby, reagovali na jeho odpověď, kde se primátor ohradil proti jejich argumentaci a vyjádřil stanovisko, ve kterém se opírá o proces EIA jako garanta ochrany

Ostrava, 23. března 2015 – Přestože nové programovací období  2014-2020 pro čerpání evropských dotací formálně začalo již loni, kraje i obce ještě stále realizují projekty z minulého období 2007-2013. Většina současných projektů by měla skončit nejpozději letos v listopadu. V rámci nového období se tak v Česku ještě žádné dotace nečerpají a první výzvy by měly být vyhlášeny snad v červnu 2015. To

Po návštěvě oblastí postižených těžbou v severních Čechách se ministr Mládek nechal slyšel, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovává „nezávislou“ studii dopadů prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí. Argumenty jasně hovořící proti prolomení už ale zelení přinášejí delší dobu. „Předložil jsem panu ministrovi přímé důkazy toho, že podle našeho názoru nemůže být těžba rentabilní,“ uvedl Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína za Stranu zelených.