Brno, 26. května 2015 – Rada města Brna bude na svých jednáních hlasovat jmenovitě. Zápisy ze schůzí budou dohledatelné na webových stránkách Brna, pod každým rozhodnutím pak bude jmenný seznam, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel. Radní tak splnili společný závazek z koaliční smlouvy.

Jde o další krok k větší otevřenosti radnice občanům. Obecná praxe některých politiků něco jiného

U příležitosti 70 let od konce druhé světové války a také u příležitosti konání brněnského Roku smíření 2015 vyjadřuje Strana zelených lítost nad nelidským způsobem, jakým byli z Československa vyhnáni a nuceně vysídleni německy mluvící obyvatelé a obyvatelky, a prosí všechny, kdo v té souvislosti museli snášet nespravedlnost, o odpuštění. 

Jsme si dobře vědomi nesrovnatelně rozsáhlejších zločinů, které spáchal nacistický režim.

Vláda by měla vypsat otevřené výběrové řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Znovujmenování současného šéfa Petra Rafaje, bývalého poslance ČSSD, o kterém má kabinet jednat, je podle Strany zelených (SZ) nepřípustné.

“Šéf antimonopolního úřadu, který bude dalších šest let dohlížet na zadávání veřejných zakázek a pokutovat firmy za kartely, by měl vzejít z otevřeného výběrového řízení, kde

Ve výroční zprávě podle Sněmovny chybí čtyři podpisy dárců, kteří v dokladech již jednou darovací smlouvu mají. Jde o drobný nedostatek formálního charakteru a obratem jsme do Sněmovny zaslali doplnění těchto čtyř podpisů. Strana zelených má narozdíl od řady jiných politických stran zcela transparentní financování, o kterém se lze přesvědčit například prostřednictvím webu či transparentních účtů. Poslanecká sněmovna by se

Strana zelených (SZ) podporuje progresivní trendy v porodnictví a upozorňuje, že právo na volbu místa, způsobu a okolností porodu je součástí práva na soukromý a rodinný život, které ovšem dosud není v ČR plně respektováno. SZ se proto připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu (18.-24. května 2015) a vyzývá vládu, aby se otázkou českého porodnictví intenzivně zabývala s cílem zajistit dostupnost kvalitní porodní a

Rozhodnutí vlády o aktualizaci Státní energetické koncepce odděleně od rozhodnutí o územních limitech těžby hnědého uhlí je naprosto nesystémové a otevřeně nahrává uhelné lobby, která chce těžit i za cenu zbourání 180 domovů v Horním Jiřetíně. Samotná koncepce příliš akcentuje jeadernou energetiku, čímž vláda bere všechny občany jako rukojmí – již dnes je jasné, že se jaderná energie ekonomicky nemůže vyplatit a zatíží

Domácnosti vyrábějící ekologicky šetrnou elektřinu pro vlastní potřebu budou muset nově platit daň z elektřiny. Senát přijal rozsáhlou novelu energetického zákona, která to umožní. I když někteří senátoři poukazovali už ve svých výborech na řadu legislativních chyb, většina jich na plénu nakonec rozhodla, že se předlohou nebudou vůbec zabývat.

Za jeden z hlavních nedostatků novely považuji

Senát se bude na svém nadcházejícím plénu zabývat návrhem zákona o státním podniku, který zavede výběrová řízení pro obsazování dozorčích rad a statutárních orgánů státních podniků. Návrh vychází z doporučení protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu a měl by zabránit přidělování politických trafik. Pod zákonem je podepsána skupina senátorů v čele s Liborem Michálkem.

Návrh zákona počítá s tím, že se pro

Velmi vítám strategii pro jednotný evropský digitální trh představenou vicepresidentem Evropské komise Andrusem Ansipem. Jedná se o celkem 16 opatření rozdělených do tří „pilířů“, které se zabývají zlepšení přístupu k on-line službám a zboží napříč EU, stanovení jednotných pravidel pro rozvoj telekomunikační infrastruktury, zlepšení ochrany spotřebitelů a jejich osobních údajů, zjednodušení pravidel pro výběr daně z přidané hodnoty při zahraničních nákupech,