Výběr lokality pro výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu není v ČR transparentní. Její hledání začalo v 90. letech, dodnes však významně nepokročilo. Provázejí je nejen zmatky, ale i snaha rozhodovat za zavřenými dveřmi. Zelení proto podporují sobotní Den proti úložišti, který se koná poblíž výročí výbuchu v Černobylu.

„Není schválena koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, není

Plánovaná demolice souboru budov Transgas v dolní části Vinohradské ulice v Praze odhalila slabinu v současném přístupu k architektonickému dědictví druhé poloviny 20. století. “Jejich chystané zboření znovu oživilo problém, zda a jak ochraňovat umělecké hodnoty té doby. Zelení proto navrhují zavést transparentní a spravedlivý systém, který by měl předejít vyhrocení konfliktů a zajistit jak ochranu uměleckého architektonického dědictví, tak

Zelení podporují Středoevropskou univerzitu (CEU) v Budapešti v její obraně proti posledním krokům maďarské vlády a premiéra Orbána. Ty mají ve svém důsledku za cíl ohrožení samé její existence. Středoevropskou univerzitu, která v době svého založení v roce 1991 sídlila také v Praze a pro nevůli ze strany tehdejší české vlády Václava Klause se o několik let později přesunula do

Nová pravidla pro cizince by zkomplikovala život nejen stovkám tisíc cizinců žijících zde legálně, ale i mnoha občanům ČR, kteří mají za partnery cizince. Vyplývá to z pozměňovacího návrhu k novele cizineckého zákona z pera poslance za ČSSD Klučky, pro kterého to připravilo ministerstvo vnitra. Sněmovna o něm bude hlasovat v pátek.

Proti návrhu protestují jak nevládní organizace, tak hospodářská

Platforma Svobodu médiím navrhuje novelu zákona o Českém rozhlase a České televizi. Změny se týkají především způsobu sestavování mediálních rad, nastavení vnitřní kontroly a nově navrženého schvalování a kontroly rozpočtů a rozpočtových změn. Cílem je také nalézt efektivní způsob posílení reprezentace veřejnosti a zvýšení jejího zastoupení v Radách provozovatelů veřejnoprávního vysílání. Tuto iniciativu podporují Zelení.

„Navrhovaný způsob sestavování rad nevyhovuje

Vláda konečně pochopila, že potřebujeme rychlovlaky. Zelení prosazují vysokorychlostní tratě dlouhodobě a vítají to, že se z toho teď stalo předvolební téma.

Plán na jejich výstavbu, který vypracovalo ministerstvo dopravy, však má vážné nedostatky. Především je chce stavět za dvojnásobek peněz, než je v Evropě běžné. Podle Mezinárodní železniční unie (UIC) jsou průměrné náklady na kilometr vysokorychlostní trati v Evropě

Česko potřebuje moderní energetickou koncepci, která nás zbaví závislosti na spalování uhlí a umožní nahradit stárnoucí jaderné reaktory. Začít s její přípravou, to je podle Zelených hlavní úkol pro nového ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD). Nový ministr také nesmí připustit veřejnou finanční podporu pro stavbu dalších reaktorů v Dukovanech.

“Ministerstvo průmyslu se doposud zaměřovalo hlavně na těžkotonážní průmyslová

Zelení vyzývají ministra zahraniční Lubomíra Zaorálka, aby se v souladu s hodnotami, které Česká republika dlouhodobě zastává, postavil na úrovni EU za utlačované Bělorusy. Ti jsou nyní opět zatýkáni a vězněni za účast na pokojných demonstracích. Možnost vyjádřit pokojně svůj nesouhlas s politikou vlády patří k základním právům každého svobodného člověka.

Více

Zpráva o životním prostředí Česka v roce 2015, kterou má v pondělí projednat vláda, je podle Strany zelených znepokojující. Ukazuje totiž, že na více než 40 procentech území Česka byly loni překročeny imisní limity pro ochranu lidského zdraví. Vláda se přitom zavázala, že do roku 2020 Česko dosáhne takové úrovně kvality ovzduší, která nepředstavuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.