Okrskové volební komise

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let a není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají 20. a 21. října 2017.

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese komise@zeleni.cz.

REGISTRACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ BYLA UKONČENA.