Zelené blogy

 

Václav Láska
senátor, advokát
Eliška Wagnerová
senátorka, advokátka
Václav Hampl
senátor, někdejší rektor Karlovy univerzity
Michal Berg
2. místopředseda SZ, internetový podnikatel, expert SZ pro témata informační společnosti a mezinárodních vztahů
Petr Kutílek
3. místopředseda SZ, zastupitel MČ Praha 4, mezinárodní vztahy, boj proti hazardu, ředitel organizace Pro bono aliance
Matouš Vencálek
člen předsednictva SZ, spolupředseda SZ v Jihomoravském kraji
Petra Kolínská
náměstkyně primátorky hl.m. Prahy
Martin Ander
náměstek primátora Brna
Ivan Langr
náměstek primátora Liberce
Ondřej Liška
bývalý předseda Strany zelených
Naďa Johanisová
přednáší ekologickou ekonomii na katedře environmentálních studií
Mojmír Vlašín
ekolog, zastupitel města Brna
Ondřej Mirovský
předseda SZ v Praze, zastupitel hl.m. Prahy a místostarosta na Praze 7 pro dopravu, boj proti hazardu
Pavla Brady
předsedkyně SZ v Moravskoslezském kraji, zastupitelka v Opavě
Miroslav Hudec
dětský a školní psycholog , zastupitel v České Lípě
Pavel Himl
vedoucí odborné sekce SZ pro vzdělávání a vědu, zastupitel na Praze 5
Vilém Jurek
vedoucí odborné sekce SZ pro krajinu
Jiří Guth
vedoucí analytické odborné sekce SZ
Jan Trnka
vědec, zabývá se biochemickým výzkumem a přednáší na UK, vedoucí odborné sekce SZ pro zdravotní politiku
Josef Gattermayer
expert v oblasti IT, člen dozorčí rady Operátor ICT a.s. v Praze, vedoucí odborné sekce SZ pro informatiku
Lucie Zachariášová
Oddělení rovnosti žen a mužů v Sekci pro lidská práva Úřadu vlády, zastupitelka na Praze 3
Petr Vilgus
historik, radní MČ Praha 8
Tereza Vandrovcová
socioložka, členka odborné sekce SZ pro ochranu zvířat
Jan Sládek
zastupitel MČ Praha 6, sociolog
Šádí Shanaáh
politolog, zahraniční poradce
Ladislav Vrchovský
publicista, novinář, divadelní kritik
Martin Škabraha
politická filosofie, přednáší na Ostravské univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci
Josef Šmída
společnost, politika, lidská práva a Latinská Amerika
Daniel Soukup
překladatel a literární historik, pracuje na Filozofické fakultě UK
Vít Masare
asistent pro regiony SZ, komunitní rozvoj, veřejný prostor, udržitelná mobilita, návrat obyvatel do centra Prahy
Pavel Bednařík
bývalý zastupitel SZ v Olomouci