Nový Jičín má rozklikávací rozpočet díky místostarostovi Ondřeji Syrovátkovi

Nový Jičín má od 1. března na svých webových stránkách „klikací rozpočet“. Zařadil se tak mezi obce, jež se rozhodly být otevřenější a transparentnější při uveřejňování informací o svém hospodaření. Nová aplikace, která má umožnit občanům lépe se orientovat v rozpočtu města a sledovat aktuální vývoj jeho položek, byla zveřejněna na adrese rozpocet.novyjicin.cz. Součástí je také srozumitelný návod, jak aplikaci používat a porozumět zobrazeným datům.

„Naším cílem je nabídnout občanům aktuální informace o struktuře a stavu rozpočtu způsobem, který umožní získat požadované údaje rychle a intuitivně. Vybrali jsme řešení firmy Internet Stream, jejíž „klikací rozpočet” svou propracovaností a uživatelskou přívětivostí plně vyhověl požadavkům zadávacích podmínek veřejné zakázky města. Jednou z klíčových vlastností je takzvané „fulltextové vyhledávání”, které uživateli výrazně usnadní orientaci v rozpočtu,“ uvedl Radovan Jansa (SZ), zastupitel a předseda odborné komise pro otevřené město.

Například prostým zadáním textu „oprava osvětlení” se zobrazí všechny příslušné položky rozpočtu včetně doprovodných informací popisujících přehled plateb a částku, kterou firmy inkasovaly z městského rozpočtu za provedené práce. Údaje jsou v rozpočtu navíc graficky znázorněny pomocí grafů zjednodušujících pochopení jeho struktury.

„Klikací rozpočet byl jedním z ústředních bodů našeho koaličního programu a velké poděkování za to, že se jej podařilo dotáhnout, patří především komisi pro otevřené město, která se na tvorbě výsledné podoby rozpočtu podílela, a také odborům organizačnímu a finančnímu, které na něm celý rok pracovaly a bez jejichž spolupráce by vznik této technické novinky nebyl možný. Tuto aplikaci má zatím jen několik měst v republice, v našem okolí je to například Vsetín nebo Opava,“ dodal místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka (SZ), který má v gesci informační technologie.

Tím letošní aktivity města na poli moderních technologií nekončí. „Plánujeme poskytovat více dat ve strojově čitelném formátu, takzvaném Open data, a spustit aplikaci pro chytré telefony, která zjednoduší kontakt občana s městem a úřady,“ doplnil Jansa.

Město přivítá, když se k on-line rozpočtu vyjádří i občané. Své názory, ale také další tipy a nápady, jak udělat město technologicky otevřenější a transparentnější, mohou zaslat na adresu otevrenemesto@novyjicin.cz.


Co je „Klikací rozpočet“?

Myslíte si, že má občan právo vědět, za co jsou utráceny jeho peníze? Že má právo kontrolovat hospodaření města, které mu to má co nejvíce usnadit?

My si to myslíme a proto spouštíme klikací rozpočet, který:

  • je online a přístupný z počítače i mobilu
  • se aktualizuje každý den
  • má fulltextové vyhledávání (takže nemusíte být znalci rozpočtové skladby)
  • vám data zobrazuje v podobě srozumitelných grafů

A co všechno můžete v rozpočtu snadno najít?

  • Jaké finanční prostředky čerpá z městského rozpočtu konkrétní firma?
  • Jak město investuje v mém nejbližším okolí?
  • Jaké jsou výdaje města za služby?

Na adrese rozpocet.novyjicin.cz to můžete snadno vyzkoušet, je to  jednoduché. Pokud přece jen potřebujete pomoct, máme pro vás jednoduchý návod

Dejte nám vědět, jak se vám online rozpočet líbí, nebo co vám tam chybí. Máte další podněty, jak udělat město transparentnější? Pište nám na otevrenemesto@novyjicin.cz.


Jak aplikaci používat?

Na titulní straně aplikace klikacího rozpočtu najdete:

Znak města – po kliknutí na znak města se vždy vrátíte na hlavní stránku.

Název „MĚSTO NOVÝ JIČÍN“ – po kliknutí na tento název se dostanete zpět na stránky města www.novyjicin.cz

Záložku „ROK“ – v budoucnu zde můžete vybrat požadovaný rok zobrazení ekonomických dat (2017, 2018….)

Záložku „MAPA“ –  v  investiční mapě města je možné vidět vybrané akce zobrazené na mapě s popisem akce a výši investované částky v dané lokalitě.

Záložka „VYHLEDÁVÁNÍ“ – v této záložce můžete zadat do pole určeného k vyhledávání požadované slovo a systém následně vyhledává toto slovo ve všech dokladech.

Záložka „PLÁN“ zde si můžeme prohlédnout výdaje a příjmy dle rozdělení u výdajů na investice, velké opravy a provoz a u příjmů na daňové příjmy, kapitálové příjmy, nedaňové příjmy a přijaté dodate.

Záložka „POHLEDY“ – zde můžete vybrat bližší členění rozpočtu města dle IČ dodavatele, odvětví, organizačních jednotek města apod.

Graf „VÝDAJE“ – je členění výdajů dle odvětví (paragrafů) rozpočtové skladby a představuje druh činnosti, do kterého byly investovány finance.

Graf „PŘÍJMY“ –  členění příjmů druhové (položkové) rozpočtové skladby a představuje právní důvod přijaté platby.


Pomocné odkazy a dokumenty: