Petra Kolínská pokračuje ve zlepšování bezpečnosti veřejných prostranství v Praze na Klárově

Zelená náměstkyně primátorky hl.m. Prahy pro územní rozvoj Petra Kolínská prosadila na Radě hl.m. Prahy zpracování koncepční studie úprav oblasti rušného Klárova u metra Malostranská. Cílem studie je nově navrhnout veřejná prostranství v celé oblasti. Jde především o nové dopravní uspořádání. Důležitou součástí je i lepší napojení Klárova na další rekreační plochy: Letenské sady, Kosárkovo nábřeží a náplavku Cihelná.

Ačkoli se zde koncentruje velké množství pěších, zdejší veřejné prostory tomu vůbec nedostačují. I kvůli tomu je Klárov místem, kde se děje velké množství nehod – a to jak střetů chodců a automobilů, ale i automobilů a tramvají. Nepřehledný rozlehlý prostor křižovatek způsobuje mimo jiné najíždění a stání automobilů v tramvajových pásech. Důsledkem toho je zpomalení tramvajového provozu. Nepříjemný je Klárov i pro cyklisty. Je také velmi těžké dostat se odsud do sousedních Letenských sadů, Chotkových sadů i Jeleního příkopu. A ačkoli prostor Klárova přiléhá k vodě, nefunguje ani jako nábřeží, neboť od vody je oddělen množstvím bariér.

Více v článku Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy.