Veřejnost v Opavě má díky Zeleným pevný čas pro dotazy na vedení města

Opavští Zelení, vedení bývalou náměstkyní primátora Pavlou Brady z opozice prosadili do programu každého zasedání opavského zastupitelstva pevný bod pro dotazy, připomínky a podněty občanů města vždy od 13 do 13,30 hod.