Psycholog Miroslav Hudec zlepšuje v České Lípě přírodní prostředí obytných čtvrtích

Z iniciativy českolipského zastupitele a předsedy Výboru pro životní prostředí za Zelené, dětského psychologa Miroslava Hudce byla vysazena alej tradičních třešňových odrůd. Cílem je zlepšit prostředí obyvatelům nově vznikající čtvrti a zároveň pomoci v záchraně těchto stromových odrůd.
„Loni jsme měli v plánu využít zejména nedávno znovuobjevenou zdejší odrůdu Perla z Bezdězu. O tu je však takový zájem, že ji zahradnictví nemají k dispozici. Dosazujeme tedy Napoleonovu chrupku, která vznikla jako náhodný semenáč v Německu na konci 18. století,“ říká Miroslav Hudec u příležitosti letošního Dne země.
„Rádi bychom založili novodobou tradici výsadby alejí a navázali tak na dobu národního vzepětí na přelomu 19. a 20. století, aktivity někdy neoficiálně nazvané druhým národním obrozením. Jednotlivci, okrašlovací spolky a obce mnohdy za vydatné pomoci školní mládeže a jejích učitelů začali tehdy po celé zemi vysazovat stromy, často ovocné, sady, parky a stromořadí,“ dodává Hudec.
V minulém volebním období zastupitelé za Zelené prosadili v Ceské Lípě vznik velmi populárních farmářských trhů.  Jinak blíže o aktivitách SZ v zastupitelstvu města se lze dočíst z pravidelných relací na „www.ceskalipa.zeleni.cz„.