Zelení: Nástupní plat učitele 33 000 Kč

Pavel Himl je lídr zelené kandidátky v jižních Čechách. Pavel je učitelem tělem i duší, více o něm si můžete přečíst v jeho profilu.
Pavle, jaké priority mají Zelení v oblasti školství a vzdělávání?

Pavel Himl: Kvalita vzdělání záleží především na těch, kdo ho poskytují, učitelích a učitelkách. Aby jejich profese byla atraktivní pro ty nejlepší vysokoškoláky, požadují Zelení, aby plat nastupujících pedagogů odpovídal mediánu mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ostatních oborech (33 000 korun). Chceme také zavést nárokové placené studijní volno pro vyučující základních a středních škol každých pět let, které stávající sněmovní strany přes opakovaná prohlášení o podpoře vzdělávání odmítly. Prioritu pro nás představuje společné vzdělávání na veřejných školách.

Zelení chtějí tedy v první řadě učitelům přidat?

Pavel Himl: Ano. Není možné, aby osoby, zajišťující vzdělávání budoucích generací, patřily k nejhůře placeným vysokoškolákům. Důležité je, aby důstojně byli placeni i ti, kdo jim v práci pomáhají, pedagogičtí asistenti, mentoři, psychologové či administrativní nebo kuchyňský personál. Platové požadavky školských odborů i jiných učitelských iniciativ jsou podle nás oprávněné a dlouhodobě je podporujeme. 

Pojďme od začátku. Jak si Zelení představují předškolní vzdělávání?

Pavel Himl: Předškolní vzdělávání má kromě jiného vytvořit srovnatelné podmínky pro nástup do školy. To se může u různých rodin dít různými způsoby. V každém případě by mělo být veřejné předškolní vzdělávání dostupné všem. Chtěli bychom vytvořit kapacity a kvalifikované zázemí i pro dvouleté děti, jejichž rodiče o to budou mít zájem. Současně podporujeme lesní a alternativní školky a domácí vzdělávání.

Chcete podporovat spolupráci firem s učebními obory a podpořit takzvané duální vzdělávání?

Pavel Himl: Ano, podporujeme, aby se praktické vyučování uskutečňovalo přímo ve firmách, které by si nálady na něj mohly uplatnit jako daňově odečitatelné ve vyšší míře, než je to možné dnes. Firmy pak musí pracující přilákat dobrými podmínkami. Nechceme, aby naše veřejné školy vzdělávaly pro jednu konkrétní dovednost nebo firmu, proto je i na středních odborných školách a učilištích důležité posilovat všeobecné vzdělání včetně jazykového. Jen tak budou mít absolventi a absolventky uplatnění v měnícím se světě.

Co by Zelení změnili v oblasti maturit a přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy?

Pavel Himl: Stavíme se za jednotnou maturitu – společnou část – s jednou úrovní náročnosti, kterou by vysoké školy mohly v ideálním případě více využít v přijímacím řízení. Povinnou maturitu z matematiky bez zásadní proměny její výuky od základní školy nepodporujeme. S jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory rovněž nesouhlasíme, povede podle nás k bezduchému drilu na zkoušku, ne k obohacujícímu učení.

Jak chcete financovat regionální a vysoké školy?

Pavel Himl: Pokud chce být Česko vyspělou zemí, musí srovnat veřejné výdaje do všech sektorů školství alespoň na úroveň průměru zemí OECD (v roce 2013 zaostávala ČR celkově o jeden procentní bod). Prostředky tedy musí jít jako priorita ze státního rozpočtu. Aby vzdělání bylo statkem dostupným opravdu každému a nereprodukovalo majetkové a sociální nerovnosti, jak se to v ČR stále děje, odmítáme zpoplatnění jakéhokoliv jeho stupně včetně školného na vysokých školách za standardní dobu studia. Na vysokých školách také chceme změnou tzv. koeficientů ekonomické náročnosti zrovnoprávnit společensko-vědní obory.

Děkujeme za odpovědi.