Senát Parlamentu ČR dnes projedná zprávu o naplňování ekologické legislativy. Vyhodnocování účinnosti opatření směřujících k zdravějšímu a čistějšímu prostředí pro život všech Evropanů připravuje každé dva roky Evropská komise. Výsledky Česka v této oblasti však nejsou nikterak potěšující. „Především ve vyčištění ovzduší a opětovném využívání cenných surovin by měla česká vláda přidat,“ hodnotí evropskou zprávu Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Zelených.

Také senátor za Zelené Petr Orel, který je zároveň zpravodajem senátního tisku, upozorňuje na důležité úkoly, které před námi stojí v oblasti ochrany přírody: „Je nutné, aby v Česku vznikl co nejdříve zákon, který omezí šíření nepůvodních druhů. Toto téma bylo dosud u nás dost opomíjené, teď nás Evropská komise vyzývá, abychom urychleně přijali účinné vnitrostátní předpisy, které zabrání šíření invazivních, nepůvodních druhů.“ Dalšími problémy z hlediska ochrany přírody a krajiny zůstávají i nadále ztráta biodiversity, intenzifikace zemědělství a lesního hospodaření či intenzivní rybníkářství.

Přestože evropská zpráva pozitivně hodnotí výměnu přibližně 80 000 starých a nekvalitních domácích kotlů, stále je třeba vnímat, že domácností, které energeticky neefektivně topí pevnými palivy, která navíc nebezpečně znečišťují ovzduší je v Česku zhruba 300 000. Znečištění ovzduší proto nadále zůstává pro ČR jednou z hlavních výzev. „Vláda by měl přijít s účinným programem postupného ukončení naší závislosti na spalování uhlí a pomoct domácnostem i průmyslu přejít na moderní čisté technologie obnovitelných zdrojů,“ dodává 1. místopředsedkyně Zelených a starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

Také v oblasti nakládání s odpady by měla vláda vyvíjet mnohem větší úsilí. Hlavním způsobem zpracování komunálního odpadu v Česku totiž i nadále zůstává skládkování (48,5%, přitom evropský průměr je 24%). V oblasti recyklace komunálního odpadu je tak Česká republika stále výrazně pod průměrem Evropské unie (v ČR se recykluje 34% odpadu, průměr zemí evropské 28 je 46%). „Již mnoho let chybí nový, pokrokový zákon o odpadech, který by kladl důraz především na předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné využití či recyklaci, namísto skládkování. Nedávná novela zákona o obalech je vzhledem k podpoře jednorázových plastových lahví na pivo či obalů na víno krokem zpět“, dodává Magdalena Davis.