Pro členy

Pro komunikaci uvnitř zelených využíváme různé komunikační nástroje. Vedle e-mailů je to zejména intranet.

Na intranetu najdete veškeré dokumenty, podklady k jednání, zápisy, pozvánky, apod. Přístup do intranetu získáte od hlavní kanceláře (pokud jste členy a máte uhrazeny členské příspěvky). Vstup přes i.zeleni.cz.