Transparentní financování

Všechny naše příjmy můžete sledovat online. Jsme transparentní!


Strana zelených financuje svoji činnost převážně z podpory drobných dárců a etických partnerství. Náš rozpočet tvoří kromě zmiňovaných darů a partnerství také členské příspěvky vybírané dle současného zákona o financování politických stran a příspěvek státu na základě získaných mandátů a hlasů ve volbách. Drtivou většinu činnosti strany však řeší její členové na bázi dobrovolnictví. To platí i pro naše volební kampaně.

Máme skutečně průhledné financování a nejsme diskreditována žádným korupčním skandálem. Jako jediní jsme v korupčním testu MFDnes nepřijali úplatek milionu korun za přijetí zákona. Nemáme podíl v žádné obchodní společnosti, ani nejsme s žádnou soukromou společností spojeni. Neovládáme žádné sdělovací prostředky.

Komunální kampaně si řídí a financují jednotlivé místní organizace. Transparentní financování probíhá přes krajské účty.


Transparentní účty

Transparentní účty regionů


 

Informace za rok 2022

Seznam darů a bezúplatných plnění Straně zelených ve volbách do Senátu PČR 2022
Zpráva o financování volební kampaně – VOLBY DO SENÁTU 2022
Výroční finanční zpráva za rok 2022

Informace k volebním kampaním za rok 2021

Celkový schválený rozpočet výdajů na kampaň: 1 700 000 Kč
Z toho:
Outdoor reklama v % z celkového rozpočtu: 0 %
Inzerce v tištěných médiích v % z celkového rozpočtu: 0 %
Merchandise, jídlo, pochutiny, reklamní předměty pro voliče v % z celkového rozpočtu: 2 %
Cestovní náklady spojené s kampaní, doprava, ubytování, diety, občerstvení v % celkového rozpočtu: 4 %
Placené kampaně na Facebooku a Instagramu v % celkového rozpočtu: 22,6 %
Ostatní náklady na on-line část kampaně v % celkového rozpočtu: 11,2 %
Personální náklady – mzdy, odměny, DPP, dohody o dílo v % celkového rozpočtu: 40 %
Produkce – tisk reklamních a propagačních materiálů, audiovizuální produkce, klipy v % celkového rozpočtu: 20,2 %

Členové a členky volebního týmu pro volby 2021:
Robin Kvapil, volební manažer
Kateřina Písačková, komunikace
Petra Schwarz Koutská, PR
Svatopluk Bartík, PR
Mirek Slíž, komunikace
Matěj Fišer, sociální sítě
Martin Lekeš, grafika
Radovan Fafilek, sociální sítě
Zdeňka Perglová, hospodaření
Martina Pokorná, finance
Pavla Setničková, fundraising

 

Informace za rok 2021

Zpráva o financování volební kampaně – VOLBY DO PS PČR 2021
Seznam darů a bezúplatných plnění SZ ve volbách do PS PČR 2021

 

Informace za rok 2020

 

Informace za rok 2019

 

Informace za rok 2018

 

Informace za rok 2017

 

Starší výroční zprávy

Přehled nominantů Strany zelených ve statutárních orgánech obecních firem