Financování volební kampaně

Transparentní financování

Zelení financují svoji činnost i kampaně převážně z podpory drobných dárců. Náš rozpočet tvoří kromě zmiňovaných darů také členské příspěvky a příspěvek státu na základě získaných mandátů a hlasů ve volbách. Drtivou většinu činnosti strany zajišťují její členové na bázi dobrovolnictví. To platí i pro naše volební kampaně.

Jsme jediná strana v ČR s parlamentní zkušeností, která má skutečně průhledné financování. Nejsme diskreditováni žádným korupčním skandálem. Jdeme nad rámec zákona a všechny naše účty jsou transparentní.  Nemáme podíl v žádné obchodní společnosti, neovládáme žádné sdělovací prostředky.

Schválený rozpočet na kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny je 13 milionů korun. Pro kampaň máme zřízený transparentní účet, na kterém jsou k dohledání veškeré bezhotovostní výdaje. Stejné výdaje jsou k nahlédnutí i v účetní evidenci a pro úplnost zde uvádíme i výdaje hrazené pokladnou. V roce 2017 nás podpořili tito dárci finančním darem a tito nefinančním darem, všem za to velmi děkujeme. Veškeré evidence průběžně aktualizujeme.

Kompletní vyúčtování volební kampaně najdete zde.

Složení volebního štábu

Matěj Stropnický (předseda SZ a celostátní lídr)

Michal Berg (místopředseda SZ, zodpovědný za realizaci kampaně, lídr v Jihomoravském kraji)

Monika Horáková (členka předsednictva, odpovědnost za interní komunikaci, lídryně v Pardubickém kraji)

Jitka Nesrstová (volební manažerka)

Milan Deutsch (PR a media)

Martin Čáslavka (outdoor reklama)

 

Spolupráce s dalšími subjekty

Strana zelených uzavřela memorandum o spolupráci se spolkem Mladí zelení.