Vedení strany

Předsednictvo Strany zelených

Předsednictvo je užším výkonným orgánem strany. Zajišťuje především vedení a chod SZ v organizačních záležitostech, realizuje plán činnosti strany a přijímá neodkladná rozhodnutí, včetně stanovisek k aktuální politické situaci.irena moudrá wünschováIrena Moudrá Wünschová

1. místopředsedkyně

Irena Moudrá Wünschová působí jako lékařka v Krajské nemocnici v Ústí nad Labem. Pracuje rovněž pro Mobilní domácí hospic v Ústí nad Labem a Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. V občanské a politické práci se věnovala otázkám spojeným s problematikou území bývalého pohraničí, těžce poničeného ekologickou, sociální a ideovou devastací. Vystupovala proti prolomení limitů hnědého uhlí v severních Čechách, je jednou ze zakládajících členek iniciativy V Ústí neonacisty nechceme, podílela se na vzniku iniciativy Ústím na kole. Aktivně se účastní projektů Fóra 50 %. Je zastupitelkou v Ústí nad Labem.


michal bergMichal Berg

2. místopředseda

Michal Berg je informační expert, aktivista a podnikatel. Dlouhodobě se věnuje problematice otevřených dat a přístupu k informacím, ale také ochraně soukromí a využívání moderních technologií pro demokratičtější a otevřenější veřejnou správu. Vystudoval obor audiovizuální reklama a obor ekonomie a podnikání. Kromě vlastního podnikání působí také jako konzultant a publicista. Věnuje se také občanskému aktivismu, založil web www.pomocuprchlikum.cz a vedl tým mezinárodních koordinátorů dobrovolné pomoci. Je zastupitelem města Vsetín.


petr kutílekPetr Kutílek

3. místopředseda

Petr Kutílek působí jako vysokoškolský učitel a překladatel. Vystudoval politologii na Central European University v Budapešti a management pro veřejný a neziskový sektor na New York University. Několik let pracoval v poradenských firmách, zkušenosti má i z neziskového sektoru. V Respekt institutu inicioval projekty zabývající se korupcí ve veřejném sektoru. Donedávna byl ředitelem neziskové organizace podporující pro bono práci právníků při ochraně lidských práv a veřejného zájmu. Stál u zrodu petice Praha 4 bez hazardu. Je zastupitelem v Praze 4.

 


monika horákováMonika Horáková

členka předsednictva

Monika Horáková působí jako novinářka, překladatelka a aktivistka. Věnuje se rovným šancím žen a mužů a humanizaci českého porodnictví. V letech 2006 až 2009 pracovala v kanceláři poslankyně za SZ Kateřiny Jacques. Překládá zejména vzpomínky německy mluvících obyvatel na život v Československu do roku 1945. Je rovněž propagátorkou guerilla gardeningu a komunitního zahradničení. Na podzim 2015 stála za iniciativou Hlavák, kdy dobrovolníci pomáhali uprchlíkům projíždějícím Prahou. Je zastupitelkou v Praze 2.


matouš vencálekMatouš Vencálek

člen předsednictva

Matouš Vencálek působí na Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně a také jako jazykový korektor v překladatelské agentuře. Dříve rovněž působil v Akademickém senátu Filozofické fakulty MU. V posledních letech se podílel na organizaci řady kampaní a demonstrací (např. Brno blokuje či Valentýnka pro Konvičku), angažuje se v boji proti odsunu brněnského hlavního nádraží a v rámci své publicistické činnosti se mimo jiné zaměřuje z akademických pozic na aktuální témata migrace a mezikulturního soužití.


hana veronika konvalinkováHana Veronika Konvalinková

členka předsednictva

Hana Veronika Konvalinková je předsedkyní krajské organizace Zelených na Vysočině. Původním povoláním je učitelka, nyní působí jako lektorka angličtiny a PR konzultantka. Je jí blízká oblast školství, ale zajímá se také o oblast energetiky, zejména obnovitelné zdroje energie, problematiku výstavby nových jaderných bloků a hlubinného úložiště jaderného odpadu. Je aktivní také v neziskovém sektoru, působí ve dvou spolcích, s nimiž organizuje akce na ochranu přírody, kulturní a komunitní aktivity. Je hlavní koordinátorkou festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Pelhřimov. Pracuje také pro koordinační uskupení nevládních organizací KOUS Vysočina.


jakub kutílekJakub Kutílek

člen předsednictva

Jakub Kutílek působí jako dopravní specialista. V současné době pracuje na částečný úvazek na Úřadu městské části Brno-střed. V Brně také vystudoval stavební fakultu a začal svou profesní dráhu jako projektant. Žije v Pardubicích, kde se angažuje ve spolku Město na kole či Iniciativě Přírodní park Červeňák. Pestrý koktejl zkušeností ho vyzbrojil chutí do politických aktivit. Nejvíc ho zajímají dopravní řešení a infrastruktura veřejné dopravy. Jakub bude vždy srdnatě podporovat rozvoj cyklodopravy v souhře s dopravou hromadnou. Vždy bude naopak hlasitě kritizovat předražené megalomanské projekty jako plavební kanál Labe-Odra-Dunaj.Republiková rada

Republiková rada je širším výkonným orgánem a zodpovídá za plnění programu, usnesení a cílů Strany zelených. Mezi její pravomoci patří mj. schvalování vnitřních předpisů strany, plánu činnosti a rozpočtu SZ, celostátních volebních programů, republikových předvolebních či povolebních koalic a kandidátů do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a na prezidenta republiky.

Jméno a příjmení Krajská organizace
Původ mandátu Vznik mandátu
Kateřina Bačová Zlínský PKO 28. 2. 2015
Michal Berg Zlínský PSZ 23. 1. 2016
Michael Cestr Moravskoslezský PKO 6. 1. 2017
Radim Cenek Jihomoravský ZKO 27. 2. 2016
Jiří Čejka Středočeský PKO 26. 11. 2016
Zuzana Drhová Praha ZKO 25. 3. 2017
Petr Globočník Ústecký PKO 29. 1. 2017
Pavel Himl Praha ZKO 3. 10. 2015
Tomáš Hirt Plzeňský spolupředseda KO 7. 8. 2017
Filip Holzer Jihočeský PKO 12. 3. 2016
Monika Horáková Praha PSZ 23. 1. 2016
David Hynek Středočeský ZKO 27. 2. 2016
Radim Ježek Ústecký ZKO 24. 9. 2017
Hana Veronika Konvalinková Vysočina PKO, PSZ 24. 11. 2016
Igor Klimeš Jihomoravský ZKO 27. 4. 2017
Štěpán Klimeš Praha ZKO 25. 3. 2017
Tatiana Konrádová Praha spolupředsedkyně KO 25. 3. 2017
Pavel Kroupa Plzeňský ZKO 21. 1. 2016
Michal Kudrnáč Královéhradecký PKO 7. 6. 2015
Dana Kuchtová Jihočeský ZKO 12. 3. 2016
Jiří Kulich Královéhradecký ZKO 29. 4. 2017
Jakub Kutílek Pardubický spolupředseda KO, PSZ 28. 1. 2017
Petr Kutílek Praha PSZ 23. 1. 2016
Jitka Kylišová Plzeňský spolupředsedkyně KO 23. 4. 2017
Ivo Lužný Olomoucký spolupředseda KO 14. 1. 2017
Martin Mach Středočeský ZKO 14. 1. 2017
Milan Mátl Olomoucký ZKO 14. 1. 2017
Ondřej Mirovský Praha spolupředseda KO 25. 3. 2017
Irena Moudrá Wünschová Ústecký PSZ 23. 1. 2016
Marie Mudrová Karlovarský ZKO 1. 4. 2016
Petr Orel Moravskoslezský senátor 15. 10. 2016
Olga Pavlů Pardubický ZKO 24. 10. 2015
Jan Perla Jihomoravský spolupředseda KO 16. 11. 2016
Patrik Priesol Vysočina ZKO 24. 11. 2016
Milan Přívratský Liberecký ZKO 29. 6. 2016
Josef Šedlbauer Liberecký PKO 5. 6. 2015
Jana Šťastná Jihomoravský spolupředsedkyně KO 16. 11. 2016
Jan Trnka Praha ZKO 25. 3. 2017
Jolana Truncová Pardubický spolupředsedkyně KO 28. 1. 2017
Hana Vacková Olomoucký spolupředsedkyně KO 14. 1. 2017
Jakub Valihrach Moravskoslezský ZKO 22. 2. 2016
Matouš Vencálek Jihomoravský PSZ 23. 1. 2016
Lubomír Vítek Karlovarský PKO 9. 10. 2015
František Vosecký Praha ZKO 7. 6. 2016
Anna Wünschová Ústecký ZKO 20. 3. 2016

Aktuální počet členek a členů RR: 41 (stav k 25. 10. 2017)

Původ mandátu:
ZKO – volený zástupce/volená zástupkyně krajské organizace v RR
PKO – předseda/předsedkyně krajské organizace
PSZ – členka/člen Předsednictva SZ