Odborné sekce

Programové myšlenky strany se formulují v Odborných sekcích. Odborné sekce soustřeďují odborníky ze SZ i nestranické experty. Cílem těchto sekcí je identifikovat a analyzovat politická témata a připravovat návrhy politických stanovisek pro média a veřejnost. Sekce pořádají semináře, dílny, programové konference, sledují vývoj legislativy a analyzují plnění politických a volebních programů. Aktuální seznam těchto odborných sekcí a kontakty na jejich vedoucí naleznete níže.

Pokud se budete chtít zaregistrovat do odborné sekce, zašlete prosím Vaši žádost o registraci na adresu tajemnice hlavní kanceláře Heleny Esterlové, která Vám ráda zodpoví jakékoli další dotazy (helena.esterlova@zeleni.cz, 733 536 792). Do přílohy e-mailu prosím přiložte motivační dopis a zdůvodnění žádosti o členství v sekci ve formátu PDF.

Projevením zájmu o členství v odborné sekci udělujete Straně zelených souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem Vaší participace na činnosti OS dle pravidel ochrany osobních údajů dostupných na www.zeleni.cz/soukromi. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na soukromi@zeleni.cz. Odvoláním souhlasu zaniká i Vaše členství v OS.

sekce vedoucí / zástupce kontakt
analytická Jiří Guth jiri.guth [zavináč] zeleni.cz
dopravní Eduard Havel eduardhavel [zavináč] centrum.cz
genderová
pro krajinu Vilém Jurek vilem.j [zavináč] gmail.com
kulturní a mediální Barbora Truksová barbora.truksova [zavináč] zeleni.cz
pro lidská práva Ivana Recmanová ivana.recmanova [zavináč] zeleni.cz
pro územní rozvoj Jindřich Felcman jindrich.felcman [zavináč] gmail.com
pro vzdělávání a vědu Jana Zůnová jmikulecka [zavináč] seznam.cz
pro zahraniční politiku Petr Kutílek petr.kutilek [zavináč] zeleni.cz
pro zdravotní politiku Michael D. Jettmar michael.jettmar [zavináč] zeleni.cz
pro životní prostředí Magdalena Davis magdalena.davis [zavináč] zeleni.cz