Odborné sekce

Programové myšlenky strany se formulují v Odborných sekcích. Odborné sekce soustřeďují odborníky ze SZ i nestranické experty. Cílem těchto sekcí je identifikovat a analyzovat politická témata a připravovat návrhy politických stanovisek pro média a veřejnost. Sekce pořádají semináře, dílny, programové konference, sledují vývoj legislativy a analyzují plnění politických a volebních programů. Aktuální seznam těchto odborných sekcí a kontakty na jejich vedoucí naleznete níže.

Pokud se budete chtít zaregistrovat do odborné sekce, zašlete prosím vaši žádost o registraci, motivační dopis a zdůvodnění žádosti o členství v sekci na adresu tajemnice hlavní kanceláře Heleny Esterlové, která vám ráda zodpoví jakékoli další dotazy (helena.esterlova@zeleni.cz, 733 536 792).

sekce vedoucí / zástupce kontakt
analytická Jiří Guth jiri.guth [zavináč] zeleni.cz
dopravní Eduard Havel eduardhavel [zavináč] centrum.cz
genderová Blanka Vosecká Veselá blanka.vesela[zavináč] zeleni.cz
pro krajinu Vilém Jurek vilem.j  [zavináč] gmail.com
kulturní a mediální Barbora Truksová barbora.truksova  [zavináč] zeleni.cz
pro lidská práva Ivana Recmanová ivana.recmanova  [zavináč] zeleni.cz
pro ochranu zvířat
pro územní rozvoj Jindřich Felcman jindrich.felcman [zavináč] gmail.com
pro vzdělávání a vědu Jana Zůnová jmikulecka [zavináč] seznam.cz
pro zahraniční politiku Petr Kutílek
pro životní prostředí Magdalena Davis magdalena.davis [zavináč] zeleni.cz