O nás

Klimatická a ekologická krize nám odpočítává čas, kdy bude tento svět ještě k žití. Ekologické problémy už nelze lakovat na růžovo a doufat, že je vyřeší jen drobné změny. Stejně tak už nelze přehlížet nerovnosti, které v naší společnosti přetrvávají – zejména mezi muži a ženami.

Potřebujeme mnohem lepší podobu toho, jak na tomto světě fungujeme. Jak využíváme zdroje, které nám naše krásná příroda nabízí, jakou ji necháváme dalším generacím a jaké postavení u nás mají ženy. Jak vzděláváme naše děti pro budoucnost, jak podporujeme rodiny, jak je dostupné bydlení, jak oceňujeme péči o druhé a na čem je založena naše ekonomika.

My Zelení chceme to, co jiní mají často za nemožné. Čisté ovzduší i zelené lesy. Lokální potraviny i noční vlaky. Svobodnou kulturu i místa ve školkách. Respekt ke stáří i tatínky na rodičovské. Solidaritu se světem i bezpečné cyklostezky. Rovné příležitosti i fungující stát. Čistou energetiku i lidská práva.

Při tom všem si ale uvědomujeme, že řešení těchto problémů je v našich silách. Ve skutečnosti je to zejména obrovská příležitost. Zastavení klimatické krize i odstraňování nerovností může Česko jako země chytrých, pracovitých a solidárních lidí zvládnout. A pokud to uděláme, zlepšíme tím životy jak teď, tak pro naše děti, vnuky a další generace.

Naše priority

  • vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti
  • co nejvyšší kvalitu demokracie s co největší mírou zapojení veřejnosti do rozhodování
  • důsledné dodržování mezinárodních smluv o lidských právech
  • ochranu práv sociálních, etnických, kulturních i jiných menšin
  • rovnoprávnost mužů a žen
  • globální odpovědnost a solidaritu vůči potřebným zemím
  • sociální spravedlnost a sociální solidaritu
  • zvyšování vzdělanosti a kulturnosti

Základní dokumenty mezinárodních organizací zelených stran

Strana zelených je součástí celosvětového hnutí zelených stran. Jsme řádným řádným členem Evropské strany zelených a Global Greens. Níže uvádíme odkazy na dva dokumenty, které představují naše mezinárodné myšlenkové ukotvení a ze kterých vycházejí naše hodnoty a principy:

Přidejte se k Zeleným

Strana zelených je společenstvím lidí, kteří zastávají sdílené hodnoty a není jim stav světa kolem nás lhostejný. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte také!