Vážené poslankyně, vážení poslanci,

silně nás znepokojuje přístup senátorů a senátorek k zákonu o ochraně přírody a krajiny. Ti svým hlasováním pozměnili vládní návrh zákona tak, že naše přírodní dědictví v podobě národních parků umožní zásadně degradovat.

Pozměňovací návrhy Senátu jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a jdou proti původnímu záměru zákona. Ze zákona by mimo jiné zmizel dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody v převážné většině národních parků a významná část jejich území by se změnila v hospodářské lesy.

Zbytky divoké a polodivoké přírody v našich národních parcích považují mnozí z nás za možná to nejcennější, co naše příroda nabízí. Velká část veřejnosti, nejen ekologové, je navštěvuje a vzhlíží k nim s pokorou a úctou. Domníváme se, že zákon v podobě, kterou jste vy schválili, může přinést to, že bohatství národních parků České republiky zůstane zachováno i dalším generacím.

Věříme, že na svých postojích setrváte a přehlasujete pozměňovací návrhy ze Senátu při opakovaném hlasování v Poslanecké sněmovně. Budou vám zavázáni nejen všichni milovníci přírody, ale i příroda sama.

S úctou,

174 delegátek a delegátů sjezdu Strany zelených

Hradec Králové, 21.1.2017