Evropští Zelení vyzvali o víkendu na jednání svého kongresu k zastavení projektů nových vodních cest. Místo toho podporují zachování či obnovování přirozeného stavu řek. Na základě spolupráce českých a polských Zelených tuto výzvu podpořily ostatní strany jednomyslně. Evropští Zelení budou stavbě škodlivých projektů jako je kanál Dunaj-Odra-Labe oponovat v orgánech Evropské unie.

„Evropská unie má klíčovou roli pro zastavení škodlivých projektů jako je kanál Dunaj-Odra-Labe, neboť může odmítnout podílet se na jejich financování. Víme, že česká vláda lobbuje za to, aby byl kanál Dunaj-Odra-Labe začleněn do Transevropské dopravní sítě (TEN-T), čímž by se mu mohla otevřít cesta k finanční podpoře od EU. Cílem spolupráce mezi zelenými stranami v Česku a Polsku se zelenými v Evropském parlamentu je právě takové financování znemožnit,“ říká spolupředseda Zelených Michal Berg.

Evropští Zelení upozorňují kromě kanálu Dunaj-Odra-Labe také na projekt vodní cesty E40, která se rozprostírá na více než 2 000 kilometrech přes Polsko, Bělorusko a Ukrajinu. Poslanec frakce Zelení/EFA a spolupředseda Evropské strany zelených Thomas Waitz má na tyto projekty jednoznačný pohled: „Oba projekty způsobí nevratné hydrologické změny, v některých oblastech záplavy a v jiných znovu odvodnění a zničení ekosystémů souvisejících s řekami. Ve světle nedostatku vody způsobeném globálním oteplováním se z tohoto projektu stane naprosto neefektivní investice. Pro přepravu zboží je mnohem udržitelnější a bezpečnější železniční doprava.“

Małgorzata Tracz, spolupředsedkyně polské strany Zieloni a poslankyně polského parlamentu, chce aby řeka Odra sloužila přírodě a lidem, nikoliv průmyslové vodní dopravě. „Potřebujeme racionální podporu turistické a rekreační infrastruktury s přihlédnutím k požadavkům na ochranu údolí Odry,“ uvedla Tracz.

Polští Zelení na kontroverzní projekty na řekách upozorňují soustavně: „Řeky a říční údolí bychom měli udržovat bez zastavování přehradami a jinou infrastrukturou, a tam kde je to možné, bychom je měli obnovovat do přirozeného stavu. Rozvoj říční dopravy je mnohem dražší, pomalejší a uhlíkově náročnější než železnice,“ dodává Małgorzata Tracz.

Také nesouhlasíte s kanálem Dunaj-Odra-Labe? Podepište naši petici!