Evropská komise dnes oznámila návrh nového právního předpisu pro celounijní ochranu whistleblowerů. Jde o velký úspěch Evropských zelených, kteří za jejich lepší ochranu dlouho bojovali. Tlak na Evropskou komisi se nyní vyplatil.

„I v Česku máme dost případů, které ukazují, jak jsou whistlebloweři v soukromých i veřejných institucích důležití. Jejich ochrana by měla být prvořadým úkolem všech, kteří stojí o dodržování zákonů. Proto jsem moc rád, že Evropská komise s novým předpisem přichází a věřím, že se jej podaří co nejdříve schválit a zavést i v Česku. Vzhledem k Babišovým snahám absolutně ovládnout státní správu jej možná budeme brzy potřebovat ještě více,“ přivítal novou ochranu whistleblowerů z evropské úrovně Petr Štěpánek, předseda českých Zelených.

Předpis, který Evropská komise navrhla, předčil naše očekávání. Nyní je potřeba, aby jej Evropský parlament co nejdříve schválil a členské země implementovaly. Důležité také bude, aby členské země stejnou míru ochrany poskytovaly také whistleblowerům v oblastech, které nepokrývá evropské právo.

Na novém návrhu oceňujeme zejména:

  • pokrytí veřejného i soukromého sektoru,
  • ochranu všech typů pracovníků,
  • široký rozsah oblastí, v nichž whistleblowery chrání – od finančních zájmů Unie a daňových zákonů, přes ochranu životního prostředí, bezpečnost dopravy, jadernou bezpečnost až po ochranu osobních údajů a ochranu spotřebitele,
  • ochranu a anonymitu těch, na které je oznámení podáno,
  • a další… (Podrobnější hodnocení v angličtině naleznete na webu EGP.)

Whistlebloweři z různých států Evropské unie již v minulosti mnohokrát prokázali svoji důležitost. V každé zemi najdeme takový případ. Věříme, že jim nová ochrana pomůže.