Moderní stát

Pro nás Zelené je moderní stát demokratický, nezatěžuje své občany nadbytečnou byrokracií a na jeho instituce je spolehnutí. Chce mít vzdělané občany, kteří jsou spravedlivě odměněni.

Moderní stát si váží svých učitelek a učitelů natolik, že je lépe zaplatí – alespoň tolik, jako ostatním vysokoškolsky vzdělaným. Jedině tak budou děti v nejlepších rukou. Zelení chtějí změnit způsob, jak jsme zvyklí přemýšlet o vzdělávání. Bez kritického myšlení se totiž nehneme. Škola podle Zelených je hravá a kreativní, aby v dětech vzbuzovala touhu po vědění. Třeba jako ve Finsku.

Místo dřiny v montovnách chceme, aby lidé našli uplatnění v lépe placených profesích a službách. S takovou ekonomikou jdou ruku v ruce i vyšší mzdy, ze kterých se dá žít bohatý život. Třeba jako ve Švédsku nebo v Německu.

Krevním oběhem moderního státu je kvalitní infrastruktura. Moderní vysokorychlostní vlaky i regionální spoje, přístup k internetu i fungující digitalizovaná státní správa bez korupce jsou základními předpoklady dalšího rozvoje.

Moderní stát je sebevědomý a dokáže vystupovat proti těm, kdo odvádí peníze do daňových rájů. A samozřejmě nenahání živnostníky kvůli pár korunám. Podporuje podnikavost například tím, že provozuje kvalitní podnikatelské inkubátory a zjednodušuje zakládání živností. Máme mnoho šikovných lidí s velkým potenciálem, kteří často potřebují jen trochu podpořit. Chceme předvídatelné a férové podnikatelské prostředí, které z Česka udělá ráj pro slušné lidi a peklo pro spekulanty.