Budete se v době blížících se voleb do Poslanecké sněmovny (v pátek 20. října 14:00 – 22:00 a v sobotu 21. října 8:00 – 14:00) zdržovat mimo své trvalé bydliště? Ať už budete kdekoli jinde v ČR nebo v zahraničí, zařiďte si včas voličský průkaz, abyste mohli využít svého práva volit a ovlivnit tak vývoj ČR k lepšímu.


Kdy žádat?
O vydání voličského průkazu pro následující sněmovní volby lze žádat od 2. května 2017 do středy 18. října 2017, do 16:00.

Koho žádat?
Obecní nebo městský úřad v místě vašeho trvalého bydliště.
Pokud si nejste jisti, který úřad o voličský průkaz žádat, zadejte na této stránce název obce, potvrďte kliknutím na název obce a zelená fajfka Vám potvrdí, zdali úřad voličské průkazy vydává.

Jak žádat?

 • osobně
  Přijdete na úřad, prokážete se občanským průkazem či cestovním pasem a podáte žádost ústně. Řeknete také úředníkovi, jak si průkaz převezmete. Úředník sepíše o žádosti záznam a tím je hotovo.
 • písemně
  Písemná žádost o vydání voličského průkazu by měla obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail). Uveďte také, jak si průkaz převezmete. Konkrétní formulář není, ale vzor jsme pro vás připravili zde.

Je nutné připojit úředně ověřený podpis. Ten lze získat s občanským průkazem či cestovním pasem:

 • zdarma
  – na krajském úřadě
  – na úřadě obce s rozšířenou působností
  – na obecním úřadě
 • za možný poplatek
  – na České poště (30 Kč)
  – u Hospodářské komory ČR
  – u notáře

Na úřad musí žádost dorazit do 16:00 v pátek 13. října 2017. Zašlete ji tedy s předstihem buď poštou, nebo elektronicky pomocí datové schránky.

Jak průkaz převzít?

 • osobně na úřadě
 • na úřadě v zastoupení jiné osoby, jíž udělíte plnou moc s úředně ověřeným podpisem
 • nechat si průkaz zaslat na adresu trvalého bydliště
 • nechat si průkaz zaslat na jinou adresu (i do zahraničí)                                                                                                                                         Voličské průkazy začnou úřady vydávat nejdříve ve čtvrtek 5. října.

Jak průkaz použít?
S voličským průkazem stačí během voleb přijít do libovolné volební místnosti v ČR i ve světě. Kromě voličského průkazu si ovšem nezapomeňte vzít také občanský průkaz či cestovní pas.

V zahraničí můžete volit na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Seznam těchto úřadů najde na stránkách Ministerstva pro zahraniční věci zde.

Pokud vám byly doručeny volební lístky do schránky doma, můžete je použít, volíte-li s průkazem ve stejném kraji (v zahraničí se letos volí do kraje Středočeského). Jinak můžete lístky vždy dostat ve volební místnosti. Jste povinni převzít si lístky všech stran, ale Stranu zelených pak najdete snadno na devátém lístku s číslem 9.