Jan Holásek

Kandidát do Senátu v obvodu č. 45 Hradec Králové – koalice Strany zelených, Změny pro Hradec, hnutí Senátor 21, Hradeckého demokratického kruhu, TOP 09, Liberálně ekologické strany a Volby pro město Hradec Králové

 

Jeho příběh

Narodil se v roce 1972 v Hradci Králové. Je právníkem a spoluzakladatelem jedné z největších advokátních kanceláří v České republice. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a právo a politiku ve Velké Británii a USA. V současnosti se věnuje právní praxi s kancelářemi v Hradci Králové a Praze. Zabývá se zejména otázkami rozvoje měst, jako je strategie adaptačních opatření na klimatickou změnu, kvalitní architektura, urbanismus a problematika dostupného bydlení. Založil Bezplatné centrum právního a finančního poradenství, které lidem pomáhá zorientovat se ve složitých právních a finančních otázkách.

V roce 2018 byl zvolen členem zastupitelstva města Hradec Králové jako nestraník za Hradecký demokratický klub.

 Profile Image

Nové zákony pro zvýšení dostupnosti bydlení nejen ve městech, ale i v obcích


Pro podporu dostupného bydlení by bylo vhodné přijmout nový speciální zákon, na základě kterého bude veřejnými prostředky podpořena výstavba bytů, které nebudou stavěny na zisk, ale přímo budoucími uživateli, například formou družstva. Podpořit bude třeba zejména výstavbu dostupných bytů v menších obcích a městech, kde pořizovací cena bytů může být vyšší než cena tržní, a proto tam soukromí developeři byty nestaví. Bude třeba vymezit, na jaké druhy bytů se bude podpora vztahovat, jak bude poskytována, a rovněž kontrolu nad využitím poskytovaných veřejných prostředků. Zároveň by měl stát zajistit konzultační podporu obcím při seznámení se s finančními, právními a technickými otázkami výstavby dostupných bytů, jde o novou věc, se kterou se obce musí důkladně seznámit. Já sám se dostupnému bydlení věnuji v právní praxi a v Královéhradeckém kraji spolupracuji s obcemi na projektech výstavby dostupného bydlení. Konkrétní projekt výstavby dostupného bydlení formou družstva jsem představil i u nás v Hradci vedení města.

Web: janholasek.cz