Zelení vítají pokrok, kterého bylo dosaženo na konferenci OSN o klimatu COP26 v Glasgow. Zlepšení emisních závazků některých zemí, nové mezinárodní iniciativy týkající se postupného ukončení těžby ropy a zemního plynu a dokončení souboru pravidel Pařížské dohody přiblížily svět o několik zoufale potřebných kroků k řešení klimatické krize. „I tak je ale výsledek zklamání. Situace je natolik vážná, že potřebujeme nikoli několik kroků správným směrem, ale rychlý běh věcí,“ uvedl spolupředseda Zelených Michal Berg.

Navzdory intenzivnímu lobbingu ze strany fosilního průmyslu konečně mezinárodní smlouva jasně pojmenovává fosilní paliva jako problém. Je však nepřijatelné, že několik zemí včetně Číny, Indie a Íránu na poslední chvíli konečný text zmírnilo, aby se vyhnuly pevným závazkům ohledně postupného ukončení těžby uhlí,“ dodal.

Jako Zelení budeme i nadále podporovat snahu o rychlé ukončení využívání fosilních paliv. „Nová česká vláda by měla jasně stanovit konec těžby uhlí do roku 2030 a plán transformace našeho hospodářství směrem k uhlíkové neutralitě do roku 2050 a tyto závazky zanést do našeho právního řádu,“ uvedl Michal Berg.

Závazky oznámené v Glasgow by – pokud by byly plně realizovány – umožnily světu omezit globální oteplení pod dva stupně. To je mnohem lepší než zhruba tři stupně, které byly ještě relativně nedávno ve hře. Nicméně i teplota blížící se dvěma stupňům by stále znamenala nepřijatelné ničení životů a ekosystémů, zejména v nejzranitelnějších komunitách na globálním Jihu.

Po konferenci COP26 musí svět zvýšit úsilí o řešení klimatické krize. Všechny země musí sladit své emisní závazky s omezením globálního oteplení na 1,5°C. Bohaté země, ke kterým v globálním měřítku patří i Česko, musí zvýšit mezinárodní financování v oblasti klimatu, aby pomohly chudým zemím omezit emise, přizpůsobit se dopadům klimatu a kompenzovat škody.