Byla to šance na zdravější krajinu, lepší život na venkově i možnost, jak chránit klima. Evropský parlament ji ke smůle nás všech zahodil a místo toho schvaluje legislativu společné zemědělské politiky v podobě, která vyhovuje agrobaronům a výrobcům hnojiv a pesticidů.

To vše v době, kdy Evropa bojuje s druhou vlnou pandemie, která jasně ukazuje, že potřebujeme svůj vztah k životnímu prostředí přehodnotit. A to i na úrovni evropských dotací. Ty by měly farmáře motivovat k lepší péči o půdu a krajinu.

„Je zásadní, aby dotace motivovaly farmáře k obnově krajiny a zlepšování stavu půdy. Včera schválený systém dotací je ale opět poskytován na hektar, což je naprostý nesmysl,“ zlobí se spolupředsedkyně Zelených, starostka Mníšku a přírodovědkyně Magdalena Davis. „Zemědělci pak dostávají peníze prostě podle toho, o jak velkou plochu se starají, ne podle kvality své práce.“

Davis dále upozorňuje, že návrh počítá s příliš malým zastoupením tzv. neproduktivních ploch – tedy remízků, travnatých pásů, mokřadů a dalších částí krajiny, které jsou důležité jak z hlediska řešení eroze, tak pro podporu pestrosti života.

„Do europarlamentu šel díky vytrvalému a koordinovanému lobbyingu zemědělských koncernů skutečný kočkopes, který byl navíc opatřený více než tisícem přílepků. Jediná rozumná varianta byla ho odmítnout. To navrhovala evropská frakce Zelených. Toto řešení bohužel nezískalo dostatečnou podporu, až do pátku se proto bude hlasovat o jednotlivých přílepcích,“ doplňuje Magdalena Davis.

V českých médiích o tomto problému najdete jen minimum zpráv. Namísto toho se některá z nich zaměřila na údajné ztráty Andreje Babiše, ke kterým by mělo vést zastropování zemědělských dotací. To je však značně předčasné hodnocení. “Hlasuje se teprve o pozici Evropského parlamentu, naopak členské země o žádné zastropování zájem nemají. Andrej Babiš je problémem nejen kvůli jeho střetu zájmů, ale také kvůli tomu, že jeho osoba odvádí debatu od samotné podstaty pouze k němu samému. My přitom potřebujeme, abychom řešili klimatickou krizi, ne pouze problémy Andreje Babiše,” dodala Magdalena Davis.