Ve středu 9. září si připomínáme přesně měsíc od zmanipulovaných voleb v Bělorusku a začátku masových protestů. Protesty nejen že po měsíci stále pokračují, ale nadále sílí, stejně tak ovšem i represe proti protestujícím. Na silnou společnou akci EU i aktivnější zapojení Česka do řešení situace ale stále čekáme.

Strana zelených odsuzuje masivní porušování lidských práv protestujících, jichž se dopouští autoritativní režim diktátora Lukašenka. Zelení jsou přesvědčeni, že protesty proti zmanipulovaným volbám jsou legitimním projevem občanské nespokojenosti a že reakce běloruských bezpečnostních sil, zejména zásahové jednotky OMON, je naprosto neadekvátní. Zatčeno nebo beze stop zadrženo bylo i mnoho představitelů a představitelek protestů, včetně bývalé lídryně běloruských zelených Iriny Suchyj. Další výrazná postava, Maria Kolesnikova, se před násilnou deportací na Ukrajinu zachránila na poslední chvíli, když roztrhala svůj cestovní pas.

Výsledkem represí je několik mrtvých, stovky zraněných a nejméně 7000 zatčených občanů Běloruské republiky. Z dostupných informací je zjevné, že Alexandr Lukašenko je přímo zodpovědný za porušování lidských práv včetně mučení a jiného nelidského a krutého zacházení a za porušování mezinárodních dohod, včetně Všeobecné deklarace lidských práv (Čl. 5) a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (Čl. 7 a 25). Je bezpodmínečně nutné zastavit represe, propustit všechny osoby vězněné z politických důvodů a umožnit lidem v nuceném exilu nerušený návrat domů.

Alexandra Lukašenka není možno považovat za legitimně zvoleného prezidenta a řešením situace je opakování prezidentských voleb za dohledu mezinárodních pozorovatelů, aby bylo zaručeno, že volby budou demokratické, svobodné, tajné a bez vměšování cizích mocností.

Vyzýváme proto Vládu ČR, aby konečně zaujala k situaci v Bělorusku jasný oficiální postoj a vyzýváme předsedu vlády ČR Andreje Babiše, aby v Evropské radě podpořil co nejdůraznější reakci EU.

Co by měla EU vůči Bělorusku konat a co požadovat zformulovali Evropští zelení do několika jasných bodů. Strana zelených se k těmto požadavkům přidává.

  • Cílené sankce a omezení vstupu do EU pro ty, kdo se podílí na represích
  • Požadavek okamžitého propuštění politických vězňů
  • Vyšetření násilností nezávislým mezinárodním dohledem
  • Odstoupení prezidenta Lukašenka
  • Nové svobodné volby