Šest důvodů pro zvýšení minimální mzdy

Za poctivou práci náleží spravedlivá odměna.

Zelení podpoří navýšení minimální mzdy až na 60% mediánové mzdy, tedy asi na 15 000 Kč, a to postupně během čtyř let volebního období.

Proč je navýšení minimální mzdy dobrý nápad?

1

1. Důstojný život místo přežívání

Dnešní minimální mzda ve výši 12 200 Kč na důstojný život nestačí. Dá se z ní jen přežívat. Přitom nejhůře placení zaměstnanci často vykonávají náročnou a důležitou práci, bez které bychom se neobešli. Jak ukazuje reportáž novinářky Saši Uhlové, minimální mzdu pobírají například pradleny v nemocnici Motol. Bez jejich práce by nemocnice nemohla fungovat, jejich mzda jim ale nestačí ani na oběd v kantýně.

2

2. Naše minimální mzda je mezi okolními státy nejnižší

Česká minimální mzda je v porovnání s okolními státy velmi nízká. V západních státech EU je dvakrát až třikrát vyšší. Náskok mají ale i státy na východ od nás. Vyšší minimální mzdu má například Slovensko, a když jí porovnáme s kupní silou, tak i Polsko a Maďarsko. Prostě, v mnoha ukazatelích je naše minimální mzda skoro nejnižší v EU!

3

3. Napravíme dlouhodobou stagnaci

Od roku 2007 do roku 2015 vlády zvedly minimální mzdu pouze o 500 Kč (na 8500 Kč). Oceňujeme, že současná vláda začala situaci napravovat a minimální mzdu postupně zvedala až na současných 12 200 Kč. Je ale třeba ve zvyšování pokračovat, a to rychlejším tempem. Ke zvyšování je prostoru dost, stále jen dotahujeme to, co se dříve zanedbalo.

4

4. Nízké mzdy znamenají náklady pro stát

Nejhůře placení zaměstnanci se často neobejdou bez podpory státu v podobě sociálních dávek. Jejich mzdy jsou tak nízké, že pobírají například na příspěvky a doplatky na bydlení. Stát tak firmám v podstatě dotuje nízkou mzdovou politiku. Odměna za práci na plný úvazek musí být tak vysoká, aby se člověk obešel i bez pomoci státu.

5

5. Za více peněz si lidé více koupí

Ti co berou nejméně zpravidla celý svůj příjem utratí za základní životní potřeby. Zvýšení minimální mzdy se tedy hned projeví nárůstem domácí poptávky, která je důležitá pro stabilní hospodářský růst. Recese z let 2012 a 2013 byla způsobená z velké míry právě nedostatečnou domácí poptávkou.

6

6. Vyšší minimální mzda žene výše i ostatní mzdy

Zvyšování minimální mzdy tlačí nahoru i ostatní mzdy. Chceme-li se přiblížit životnímu standardu západních států EU, musíme opustit model ekonomiky založené na levné pracovní síle. Zvyšování mezd bude motivovat místní podnikatele, aby nekonkurovali nízkými náklady, ale vyšší produktivitou práce a přidanou hodnotou svých výrobků. Nastal čas, abychom přestali být lacinou montovnou Evropy.

Chcete aby byla minimální mzda vyšší? Volte Zelené


Souhlasíte s těmito návrhy? Přispějte nám darem na kampaň, abychom je mohli v parlamentu realizovat