Mojmír Vlašín

Jeho příběh

Mojmír Vlašín je dlouholetým brněnským komunálním politikem. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, pracuje jako ekolog a zoolog v Ekologickém institutu Veronica a také jako soudní znalec pro ochranu přírody.

Jeho cílem je zajistit smysluplnou ochranu přírody na celostátní úrovni. Věnuje se například kanálu Dunaj-Odra-Labe či problematice Národního parku Šumava. Kromě toho chce Mojmír Vlašín prosazovat kvalitní životní prostředí na komunální úrovni – ať už jde o separaci odpadů, omezení automobilového provozu, snížení prašnosti ve městech či zachování brněnského vlakového nádraží v centru. V roce 2010 byl počtvrté zvolen do zastupitelstva města Brna

Mojmír Vlašín se dlouhodobě zasazuje za to, aby se Česká republika snažila co nejvíce využít výhod z členství v EU, místo aby ztrácela čas žabomyšími válkami v dílčích kauzách, jako je například označení pomazánkového másla.

Mojmír Vlašín je otcem dvou dětí.

3x Proč volit Mojmíra Vlašína?

  •  Budu prosazovat účinnou a celoevropsky koordinovanou ochranu přírody.
  •  Zasadím se, aby v celé EU platil zákaz kouření ve veřejných prostorách.
  •  Zabezpečím podporu ekologickému zemědělství.

Další kandidáti

Celá kandidátka Strany zelených do Evropských voleb

 Profile Image

Profil

Narozen
roku 1954 v Brně
Bydliště
Brno
Studium
absolvent oboru Biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně