Šest zelených kroků k ochraně zvířat

Zelení jsou jediná strana, která ochraně zvířat věnovala ve svém volebním programu samostatnou kapitolu.

Zvířata jsou součástí našeho světa a je třeba, aby jejich zájmy někdo hájil i v politice. Víme, že upuštění od velkochovů a snižování konzumace živočišných výrobků je nejen etické, ale také zásadní k zastavení klimatických změn

Šest zelených kroků k ochraně zvířat:

1

1. Lepší život pro zvířata

Podpoříme ekologické chovy a chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat. Velkochovy nerespektují životní potřeby chovaných zvířat, proto prosazujeme přechod k humánním způsobům chovu hospodářských zvířat.
Chceme odstranit výjimky v zákoně na ochranu zvířat, jakými jsou kastrace bez umrtvení, odštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů apod.

2

2. Více veganských jídel do škol a veřejných jídelen

Chceme zavést povinnou nabídku veganského jídla ve školních či veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče a dalších zařízeních. Jsme si vědomi toho, že živočišná strava představuje velkou ekologickou zátěž. Vítáme tedy snahy o omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme alternativní způsoby stravování. Nemáme v plánu tuto stravu nikomu nutit nebo ji diktovat zákonem, ale informovat o její prospěšnosti a umožnit lidem, aby si mohli zvolit, co budou jíst.

3

3. Proti pokusům a testování na zvířatech

Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech. Podporujeme alternativní moderní způsoby testování v průmyslu, vědě i medicíně. Jsme pro postupné omezení až úplné zrušení pokusů na zvířatech. Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, aby se více podporoval výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe. Souhlasíme s evropským zákazem testování kosmetiky a podporujeme jeho rozšíření i na testování přípravků pro domácnost.

4

4. Cirkus? Klidně, ale bez zvířat

Požadujeme zákaz využívání zvířat pro cirkusová představení a varieté. Cirkusy nejsou schopné zvířatům poskytnout vhodné podmínky pro život. Prezentují zvířata v nepřirozených podmínkách a v nepřirozených situacích, které doprovází stres a strach. Vyvolávají pokřivený dojem a představu o zvířatech a jejich přirozeném chování.

5

5. Jasné podmínky pro chovatelské stanice

Chceme, aby stát určil zákonné podmínky pro chov psů a koček a zavedl jasná pravidla pro fungování chovatelských stanic. V české legislativě se s pojmy množírna a množitel nesetkáme. Stát musí být razantnější v přístupu k nelegálním obchodníkům, se zvířaty, zároveň musí dojít i ke změně registrační povinnosti na chovatele bez živnostenského oprávnění. Účinným krokem k prevenci vzniku množíren je dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů, jejich prověření a pravidelná kontrola.

6

6. Péče o opuštěná zvířata

Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata a na své náklady o ně pečovat. Navrhujeme grantové dotace pro provoz útulků a podporu projektů pro vznik záchranných stanic pro nemocná a handicapovaná zvířata.


Kompletní kapitolu o ochraně zvířat naleznete v zeleném programu zde.

Volte srdcem!

Chcete, aby zvířata měli zastánce ve Sněmovně? Váš dar nám pomůže se tam dostat a hájit jejich práva.