Pavla Brady

Její příběh

Pavla Brady je česká fotografka, překladatelka, tlumočnice a soudní znalkyně. A nestala by se političkou, kdyby jí nezačaly vadit některé z věcí, které se kolem ní děly.

Upozorňovala na neuváženou výstavbu v okolí, netransparentní a klientelistické chování opavské radnice, podezřelé prodeje domů… To vše ji vyneslo do opavského zastupitelstva, a odsud – díky poctivé čtyřleté práci v opozici – i k vítězství v komunálních volbách 2010.

Ve vedení města Pavla Brady jako první náměstkyně primátora zavedla systém sociálního bydlení včetně startovacích bytů, prosadila větší podporu sociálních služeb nebo pomohla otevřít úřad zveřejňováním smluv na internetu. V neposlední řadě také přispěla ke značnému zvýšení počtu žen v opavském zastupitelstvu i radě.

[quote author=“Pavla Brady“ link=““]

V Opavě se věnuji oblasti bydlení a jeho dostupnosti. Strana zelených dala oporu mým politickým postojům i v oblastech vzdělávání, chytré ekonomiky či kvality potravin.

[/quote]

3× Proč volit Pavlu Brady?

  • Vaše poslankyně za sebou bude mít zkušenosti z vedení šedesátitisícového města. Zná problémy měst a ví, jak jim pomoci.
  •  Zvolíte ženu, která prokázala, že umí efektivně řešit reálné problémy. V Opavě se podílela na vytvoření koncepce sociálního bydlení či zavedení společných nákupů energií.
  • Pavla Brady jako stavební inženýrka a soudní znalkyně rozumí problematice nemovitostí a územního plánování, dokáže se tak této oblasti fundovaně věnovat.

Další kandidáti

Další kandidáti v Moravskoslezském kraji

Témata

    • Dostupnost bydlení

    • Otevřenost veřejné správy

    • Kvalita ovzduší

Profil

Narozena
roku 1972 v Opavě
Bydliště
v Opavě
Studium
VUT Brno, fakulta stavební
Pracovní zkušenosti
Soudní znalkyně v oboru oceňování nemovitostí a posuzování poruch staveb a zároveň tlumočnice
1. náměstkyně primátora Opavy
1. místopředsedkyně Strany zelených