O tom, že potřebujeme přísnější regulaci zábavní pyrotechniky a ohňostrojů, je přesvědčeno stále více lidí. Letos se do debaty zapojilo i ministerstvo zemědělství, které potvrzuje že ohňostroje a petardy zvířatům škodí a apeluje na města i občany. Zelení to ale považují za pokrytecké.

uvedla spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis. „Města a obce mají možnost nepořádat ohňostroje nebo místní vyhláškou omezit používání pyrotechniky, nemají ale možnost například omezit její prodej pouze lidem s příslušnou licencí nebo na určité dny v roce, jako je tomu v mnoha zemích Evropy,“ dodala.

Zelení vítají, že se Ministerstvo zemědělství jako první úřad vůbec přiklání na stranu vědeckého poznání, které poukazuje na to, že ohňostroje a pyrotechnika škodí jak domácím a hospodářským, tak volně žijícím zvířatům. „Kromě toho ale studie Akademie věd poukázala i na škodlivost pro člověka. To všechno jsou důležité důkazy pro vyšší regulaci tzv. zábavní pyrotechniky,“ vysvětluje Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených a bioložka.

„Ministerstvo by ale nemělo v tiskové zprávě pouze uvádět, že v některých zemích EU je používání pyrotechniky značně omezeno, ale mělo by samo konat. Jako Zelení požadujeme zejména omezení prodeje v podobě přeřazení pyrotechniky kategorií F2 a F3 do stejného režimu, jako má kategorie F4, tedy aby ji mohly nakupovat jen osoby s příslušnou odbornou způsobilostí,“ dodala Magdalena Davis. Kompletní přehled požadavků, stejně jako příklady regulací z jiných evropských zemí, jsou na webu www.opravduklidnesvatky.cz

Kromě toho požadují Zelení změnu zákona, aby k pořádání ohňostrojů musel vždy dát souhlas orgán ochrany přírody, a aby bylo pořádání ohňostrojů zakázáno ve všech chráněných územích – nejen v národních parcích, jako je tomu nyní. „V národních parcích se pomalu tato věc daří eliminovat, máme ale mnoho dalších chráněných území, kde nyní pyrotechnika škodí,“ uvedla Magdalena Davis.

Na konci každého roku je debata o regulaci zábavní pyrotechniky a ohňostrojů stále více na straně těch, kdo chtějí opravdu klidné svátky. Stejnojmennou petici Zelených na adrese www.opravduklidnesvatky.cz podepsalo před koncem roku již téměř 15 000 lidí.