Platy učitelek a učitelů v ČR patří k nejnižším v rámci organizace OECD. Ačkoliv v posledních letech dochází k jejich zvyšování, stále nedosahují úrovně, která by odpovídala náročnosti a společenské odpovědnosti učitelského povolání. Navíc rostou méně a pomaleji, než vláda Andreje Babiše slibovala, a i proto vyhlásily školské odbory na středu 6. listopadu stávku.

„Vyzýváme vládu a premiéra Andreje Babiše, aby splnili svůj původní slib růstu platů o 15 % a zavedli další systémová opatření, která přinesou důstojné podmínky a zvýší prestiž učitelského povolání,“ podpořila učitele a učitelky 1. místopředsedkyně Magdalena Davis.

Platy učitelů – ZŠ, 15 let praxe, data z roku 2018, příp. nejnovější dostupná data. Zdroj: OECD.

Zelení před začátkem školního roku přišli s návrhem řešení nedostatku učitelek a učitelů v ČR, kterých v září chybělo okolo šesti tisíc. Kromě zvyšování platů v něm Zelení požadují například navýšení celkových investic do vzdělávání, které podobně jako v případě platů stále patří mezi nejnižší v rámci zemí OECD. Cílem Zelených je zkvalitnit pracovní prostředí ve školách, snižovat průměrný počet žáků na učitele a administrativní zátěž, či zavádět další benefity, jako je možnost čerpat sick days, tvůrčí volno či náborové příspěvky.

Zelení také zásadně odmítají štvavou a demagogickou rétoriku Andreje Babiše, kterou používá ve svých vyjádřeních ke stávce vyhlášené školskými odbory na středu 6. listopadu. „Je ostudné, když premiér takříkajíc hraje na city, že stávce nerozumí, když se vláda o učitele dle jeho slov tak dobře stará. Výmluvy, že na platy učitelek a učitelů nezbylo kvůli „dědictví inkluze“ či příspěvkům soukromým a církevním školám jsou mimo mísu,” kritizuje Andreje Babiše Magdalena Davis.

„Chce-li premiér neutěšenou situaci ve školství řešit, měl by v prvé řadě plnit své sliby, namísto štvaní veřejnosti, odborů a pedagogické obce jedněch proti druhým i sobě navzájem. Nevkusný je pak výpad proti podpoře dětí, které ji potřebují nejvíc. Příležitostí k úsporám se mezi populistickými opatřeními současné vlády jistě najde víc než dost. Začít může například s 5,6 miliardami Kč slev na jízdném, které nepodpořili ani studenti, kterých se týkaly, protože by raději kvalitnější výuku než levné dojíždění,“ dodává Davis.