Na dnešním jednání vlády byla představena Zpráva za rok 2017 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018.

Zpráva potvrzuje, že zastoupení žen v české politice i ostatních rozhodovacích pozicích se dlouhodobě příliš nemění a zůstává velmi nízké.

  • Po loňských volbách je zastoupení žen v dolní komoře 22 %, což je pod celoevropským průměrem (25,6 %).
  • Ve vedení nově ustavené poslanecké sněmovny (předseda a 5 místopředsedů) je v současnosti žen 0 %. Z celkem 18 výborů poslanecké sněmovny předsedají ženy 6 z nich (33,3 %). Z 12 stálých komisí poslanecké sněmovny předsedají ženy jen dvěma, což činí 16,7 %.
  • U českých největších firem dosahuje zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 12,5 %. Oproti minulému roku se jedná o nárůst o půl procentního bodu.
  • Z celkového počtu 101 náměstků a náměstkyň na ministerstvech zastávalo tuto pozici 26 žen (25,7 %).
  • Pozici státní tajemnice vykonávala v roce 2017 pouze jedna žena (na Ministerstvu pro místní rozvoj), což činí 7 %.
  • Zastoupení žen mezi velvyslanci je 17 % a dlouhodobě se nemění.
  • Nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích přetrvává i v ostatních oblastech veřejné správy.

Letos si u nás připomínáme 100 let od zavedení volebního práva žen. Ani po sto letech se však ženy nepodílejí na rozhodování o věcech veřejných v odpovídající míře. Jak ukazuje projednávaná zpráva, současná i předchozí vlády dělají pro vyšší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích minimum.

Spravedlivý podíl žen a mužů na rozhodování přitom představuje základní pilíř fungující demokracie. Ne snad, že by muži byli horší než ženy. Ženy a muži mají jednoduše různé životní zkušenosti a různé potřeby. Společnosti jako celku prospívá, když se tyto různé přístupy vyvažují a doplňují.

Zelení jsou jedinou politickou stranou, která to myslí s podporou rovnosti vážně. Na zelených kandidátních listinách do zastupitelstev se obvykle střídají ženy s muži, máme dokonce i kandidátku, kde ženy s 55 % převažují. K co nejvyššímu zastoupení žen na kandidátkách motivujeme i naše koaliční partnery,“ komentuje 2. místopředsedkyně Zelených Petra Jelínková.

Nejde ale jen o opatření v podobě kvót – utváříme politické prostředí, kde je hlas žen žádaný a kde se mu naslouchá. Muži se ženami sdílí tento svět napůl, chceme proto napůl sdílet i odpovědnost a péči o jeho budoucí vývoj,“ doplňuje Jenda Perla, člen Předsednictva Strany zelených.