Ukrajina: na hranicích Evropy a války

diskuze_ukrajina_web

Týká se i nás. Jak jí můžeme pomoci?

Videopozvánka | Registrujte se na debatu | Reportáž z mise na Ukrajinu | Fotogalerie z mise na Ukrajinu

Co může dělat Česko a Evropská unie pro mírové řešení krize? Jak mají evropské země postupovat vůči Rusku?

Ondřej Liška spolu s odborníky z nevládních organizací podnikl misi do Kyjeva a na ukrajinsko-ruskou hranici. Na místě navázali kontakty s místními nevládními organizacemi, kterým předali zkušenosti s bojem proti korupci v České republice a rozvojem občanské společnosti u nás a přivezli zpět aktuální informace o situaci a dezinformační válce, které dnes Ukrajina čelí.

Přijďte do pražského DOXu na premiéru dokumentu Jana Látala natočeném během průzkumné mise a promítání autentických fotografií z cesty. Budete mít také možnost zjistit, jak můžete Vy osobně Ukrajině pomoci, nebo se přímo zapojit do připravovaných rozvojových projektů. Dost bylo teoretických debat. Nyní můžete pomoci Ukrajině na cestě k demokracii a bezkorupční vládě.

Program večera

18:00 – 18:15

Premiéra dokumentu

Tento krátký dokument vznikl letos v dubnu během průzkumné mise Ondřeje Lišky a odborníků z nevládních organizací na Ukrajinu.
Výprava se na místě setkala s více než dvěma desítkami nezávislých novinářů, politiků a občanských aktivistů, ale také širokou veřejností v ulicích Kyjeva a Doněcku. Dokumentarista Jan Látal na místě natočil svědectví o aktuální situaci a o tom, jak se k ní staví běžní občané Ukrajiny.

18:15 – 19:15

Ukrajina: na hranicích Evropy a války – Panelová diskuse

Co může dělat Česko a Evropská unie pro mírové řešení krize na Ukrajině?
Jak mají evropské země postupovat vůči Rusku?

Hosté:

  • Ondřej Liška, iniciátor mise na Ukrajinu a lídr kandidátky do Evropského parlamentu
  • Alexandr Mitrofanov, politický komentátor
  • Ondřej Soukup, novinář, Hospodářské noviny
  • Olena Ivantsiv, koordinátorka projektu na Ukrajině v Centru pro lidská práva a demokracii, Člověk v tísni

19:15 – 20:00

Cesta k demokracii a svobodě bez korupce

Jak můžeme pomoci Ukrajině a rozvoje tamní občanské společnosti i my? Do jakých projektů se už dnes může veřejnost zapojit?

Hosté:

  • Petr Machálek, konzultant neziskových organizací a autor projektů na podporu rozvoje občanské společnosti na Ukrajině
  • Rostislav Valvoda, vedoucí východoevropského programu, Člověk v tísni
  • Nikola Hořejš, protikorupční expert, Rekonstrukce státu

20:00 – 21:30

Neformální debata

Potkejte se s iniciátory rozvojových projektů a zapojte se i vy! Podívejte se na fotografie z cest na Ukrajinu. Setkání u sklenky vína se všemi, kterým není lhostejný vývoj země na hranicích Evropy a dalších zemí, kde jsou ohrožená lidská práva a svoboda projevu.

Záznam celého večera můžete sledovat zde:

Můžete se také registrovat k odběru zpravodaje, jehož prostřednictvím vás budeme informovat o dalších aktivitách v této oblasti:

 

Válka propagandy – svědectví z Ukrajiny

Praha, 29. 4. 2014 – Ondřej Liška, Petr Machálek

IMG_9447

Minulý týden jsem se jako zvláštní zmocněnec Evropské strany zelených vydal osobně zjistit, jaká je aktuální situace na Ukrajině. Výstupem bude návrh doporučení evropských Zelených pro další postup Evropské unie, a také příprava projektů na podporu místní občanské společnosti.

K mému záměru se připojila také Heidi Hautala, bývalá finská ministryně a spolupředsedkyně Zelené evropské nadace. Na cestu jsem přizval také Petra Machálka, konzultanta řady českých nevládních organizací a bývalého ředitele Hnutí DUHA, Nikolu Hořejše, protikorupčního experta platformy Rekonstrukce státu, a dokumentaristu Jana Látala, jehož úkolem bylo přinést z Ukrajiny svědectví o aktuálním dění.

Občané Ukrajiny se dnes ocitají ve velmi obtížné situaci. Jejich země je rozkradená, policie a státní zpráva zkorumpovaná, děti se stále ve školách učí historii národa podle výkladu bývalé vlády a většina obyvatel východu země si odtržení sice nepřeje, ale počítá s okupací ruskou armádou jako s reálnou možností. Pro řadu z nás však není těžké se do této situace vžít, protože jsme prošli v lecčems podobnou zkušeností. I to je důvod, proč můžeme být obyvatelům Ukrajiny nápomocni.

Společně s Petrem Machálkem jsme pro Vás připravili sumarizaci našich hlavních postřehů z cesty, kdy jsme se setkali jak s místními politiky a zástupci neziskových organizací, tak i vůdcem proruských separatistů.

20140524-IMG_937220140525-IMG_9682

Psychologická válka

Na místě jsme se potkali s více než dvěma desítkami nezávislých novinářů, politiků a občanských aktivistů. Náměstkyně ministra školství Inna Sovsun nám popsala situaci v nové vládě: Míra rozkradení Ukrajiny je tak obludná, že je jen stěží představitelná. Korupce je všudypřítomná. Prostředky, které Evropa poskytla Ukrajině (11 mld EUR) sotva stačí na to, aby země „zůstala v provozu“ a mohla zajišťovat lidem základní potřeby. Reálnou moc v regionech mají pouze oligarchové. Jen Achmatov zajišťuje v doněcké oblasti na 300 000 pracovních míst. Ukrajina je navíc fatálně závislá na fosilních zdrojích a uranu z Ruska, jejich podíl tvoří 93%.

Zástupci Helsinského výboru, který monitoruje stav lidských práv na Ukrajině, nám potvrdili, že je neustále porušována svoboda projevu a novináři i občanští aktivisté jsou zastrašováni. Přesto se lidé nevzdávají a v Kyjevě řada iniciativ vzniká – příkladem je platforma ukrajinských nevládních organizací a více než sta expertů, kteří píší a prosazují tzv. reanimační balíček – nové protikorupční zákony, za které lobují v médiích a především v parlamentu. Přímo na Majdanu v hotelu vzniklo Ukrainian Crisis Media Center a v Kyjevě byla založena také nezávislá internetová televize Hromadske.tv. Přestože Ukrajina disponuje na první pohled mnoha sdělovacími prostředky, stav je podle nezávislých novinářů velmi neutěšený. Média vlastní buď oligarchové, kteří hrají vlastní hru s Putinem i vládou, nebo jsou jen hlásnou troubou současné vlády jako v případě státní televize. Sami Ukrajinci nejsou schopni verifikovat zprávy o dění v jejich zemi, natož verifikovat, jak se o zemi referuje v západních médiích.

IMG_9436

Zastavte propagandu, tady není fašismus

Občanská společnost je na Ukrajině velice slabá, jak je typické pro země postsovětského sektoru. Zatímco v Kyjevě počet iniciativ roste, v regionech jsou to zatím jen jednotlivci, kterým schází podpora a pracují za velmi skrovných podmínek. Všichni, s nimiž jsme se setkali, nás utvrzovali v tom, že země není rozdělena jazykem či kulturou. Tato dělící linie je pouze fikce živená zvláště ruskými médii. Desítky lidí, se kterými jsme se setkali, opakovaně a podobnými slovy říkali: „My všichni mluvíme ukrajinsky i rusky, naši zemi nerozděluje jazyk, naši zemi rozdělují oligarchové a zájmy tlačící se zvenčí, které se snaží zneužít situaci slabého státu.“ Podle sociologických průzkumů 80 % obyvatel na východě odmítá připojení k Rusku. Zároveň se však většina z nich nijak neangažuje. Na východě tak vzniká občanské vakuum, které propaganda Ruska, různých ukrajinských politických proudů i mocných oligarchů dokáží zatím dobře využít.

V Doněcku okupují proruští separatisté komplex budov oblastní vlády. Pronikali jsme k ní jen velmi pozvolna. Nejprve jsme se vyhýbali i fotografování a natáčení v jejím okolí,
nakonec jsme se dostali až do samotného tábora separatistů. Ten dělí od okolního světa několik barikád obehnaných ostnatým drátem. Rázem jsme se ocitli mezi zakuklenými ozbrojenci, kteří na nádvoří mezi barikádami pálí ukrajinskou vlajku a prohlašují, že jsou ve válce. Této zkušenosti předcházelo setkání v jednom z Achmatovových hotelů s jedním z hlavních vůdců obsazeného území Alexandrem Vaskovským. Ten uvedl, že se jim dostává přímé podpory Ruska. Z kontextu bylo jasné, že mluví-li o podpoře, myslí tím zbraně, finance i ozbrojené složky. Veřejně separatisté proklamují, že usilují o referendum, v dalších slovech však otevřeně hovořil o tom, že očekávají příchod ruských vojsk. Ani separatisté sami však nejsou jednotní v tom, zda usilují o federalizaci, či rovnou o připojení k Rusku. Mimo jiné separatisté disponují vlastními vojenskými specialisty, zřejmě z Ruska, kteří mají perfektní přehled o minimální akceschopnosti ukrajinské armády. Ta je z velké části neloajální, v dezolátním personálním a technickém stavu. Pokud by tedy došlo ke vniku ruských vojsk na východní Ukrajinu, bez vnější pomoci nemá šanci toto území obhájit.

IMG_9819

Aktivizovat místní jedince a iniciativy

Navzdory tomu, jak je aktuální situace skličující, vznikají a působí projekty, které se snaží rozvíjet občanskou společnost a posilovat participativní demokracii. Proto je důležité podpořit aktivní jednotlivce a iniciativy. Zvláště důležité je pomoci odstranit chronický nedostatek informací masivní podporou nezávislých žurnalistů a iniciovat vznik zpravodajských serverů, blogů apod. Nedostatečná informovanost je nejen směrem z Ukrajiny do světa, ale i mezi jednotlivými ukrajinskými regiony. Petr Machálek na základě cesty připravuje projektové záměry, které budou podporovat právě rozvoj nezávislé žurnalistiky na Ukrajině, multiplikovat úspěšné projekty do dalších regionů a vytvářet kanály, kterými si budou organizace předávat informace.

Protože je občanská společnost v regionech slabá, plánuje Petr Machálek také vytipovat nadějné regionální neziskové organizace, předat jim zkušenosti nebo podporovat předávání úspěšného know-how ze zemí, které jsou v podobné situaci.

Cesta k demokracii bez korupce

Pozice Evropské unie i České republiky je dnes neudržitelně pasivní tváří v tvář realitě. EU by měla užít nástrojů společné zahraniční politiky EU a zahájit vlastní silnou pozorovatelskou misi na východě Ukrajiny. Zatím je tam pouze OSN a OBSE, a to v malém počtu.

Evropská unie musí nabídnout Ukrajině pomoc při reformě státní správy, decentralizaci země a posílení státních institucí – a to jak ve formě know-how, tak v podobě vlastních expertů.

Je nezbytné navýšit prostředky pro rozvoj a podporu občanské společnosti. Česká republika se musí především připojit k European Endowment for Democracy. Ten by měl na východě vytvořit vlastní informační centrum poskytující nezávislé informace pro místní, a také finančně podporovat projekty cílící na zvýšení informovanosti v regionu.

Ukrajina čelí dezinformační válce a stačí jediná provokace, která může posloužit jako záminka pro invazi. Nutno zároveň říci, že Kyjev přitom s východními regiony nevede dostatečný dialog. Ukrajinská státní moc na východě prakticky neexistuje. Hrozí bezprecedentní konflikt přinejmenším od dob Jugoslávie a nikdo dnes není připraven mu zabránit. Česká republika i vlády členských států EU musí proto do konfliktu skrze Evropskou unii okamžitě aktivně vstoupit a hledat mírovou cestu, která zajistí zachování svrchovanosti Ukrajiny a zároveň ochranu práv všech jejích obyvatel.

IMG_9505

Sebevědomá Evropa

Naše cesta na Ukrajinu a na její hranici s Ruskem byla úspěšná: navázali jsme spolupráci s občanskými iniciativami i demokratickými aktivisty. Zelení považují za přirozenou součást své politiky hledět přes plot české zahrádky. Dnešní svět je neúprosně propojený a to co se dnes děje nejen na Ukrajině, ale i na jiných místech světa, kde se porušují lidská práva a hrozí válečné konflikty, se týká nás všech. Takovou politiku, která si je těchto souvislostí vědoma, zelení hájí všude, kde působí. A pevně věříme, že ji budeme moci prosazovat i v Evropském parlamentu společně se zelenými z ostatních zemí Unie po volbách, které nás už za několik týdnů čekají.

Ondřej Liška, předseda SZ
Petr Machálek (SZ), konzultant neziskových organizací
Fotografie – Nikola Hořejš

V úterý 13. 5. pořádáme v pražském DOXu večer věnovaný Ukrajině. Více informací naleznete na webu zelených

20140524-IMG_9342Kyjev je pulzující velkoměsto. O to je příchod na náměstí Nezávislosti intenzivnějším prožitkem: zleva Jan Látal, Ondřej Liška a Petr Machálek.

20140524-IMG_934720140524-IMG_9351

Představte si, že jdete pražskou Pařížskou ulicí a na konci bulváru se ocitnete uprostřed válečné zóny.

20140524-IMG_9358

20140524-IMG_937520140524-IMG_9379
20140524-IMG_938820140525-IMG_9677

Majdan uprostřed Kyjeva je neuvěřitelné místo, tak opravdový, ze působí jako filmové kulisy.

IMG_9793IMG_9428

Stany ukotvené v silnici…

IMG_9426

…nebo po domácku vyrobený minomet.

20140525-IMG_9673

Na Majdanu neuplyne minuta, během které by někdo nepřinesl květiny na památku obětem.

IMG_9528IMG_9779

20140524-IMG_9360

Tohle měl být původně vánoční strom, který měl vytlačit demonstranty z náměstí. Nakonec jej zapálili a dnes slouží jako veliký pomník ověnčený transparenty.

IMG_9549IMG_9605

„Can EU hear the thruth?“ Během malování transparentu se s Ondřejem Liškou dávaly do řeči desítky kolemjdoucích.

IMG_9796

U vchodu do vládní budovy v Doněcku okupované proruskými separatisty. Pokoušíme se dostat dovnitř.

IMG_9803

Nakonec jsme uspěli a setkali se i s vůdcem proruských separatistů. Ti podle něj neusilují ve skutečnosti o referendum, ale čekají na příchod ruských vojsk.

20140524-IMG_9394

Barikáda na Euromajdanu. Vylezl jsem nahoru, abych se podíval z lepší perspektivy na stanové město, které se za ní rozkládá po celém náměstí a přilehlém bulváru.

Evropa potřebuje zkušené politiky. Podpořte ještě dnes kandidaturu Ondřeje Lišky do Evropského parlamentu.