Sedm zelených kroků pro lepší veřejný prostor

veřejný prostor

Zelení si uvědomují, že veřejný prostor patří nám všem, a proto si zaslouží více pozornosti a péče. Ať už jde o veřejnou dopravu, pohyb pěšky či na kole, plánování měst, kulturu či památkovou péči. V širším smyslu pod pojem veřejný prostor řadíme také svobodná média.

V našem programu najdete následující opatření, kterými chceme veřejný prostor kultivovat a zpřístupnit pro všechny:

1

1. Veřejná doprava

Chceme rozvíjet veřejnou dopravu dostupnou pro všechny bez ohledu na jejich příjem, velikost obce či pohybový handicap.

2

2. Veřejným prostorem pěšky i na kole

Plánované páteřní stezky pro pěší a cyklisty vymezíme jako veřejně prospěšné stavby.
Při stavbách a opravách silnic zohledníme také pěší a cyklistický provoz.
Budeme podporovat projekty bezpečných cest do škol a školních plánů mobility.

3

3. Plánování veřejného prostoru ve městech

Prosadíme udržitelné plánování měst. Zabráníme roztahování měst do volné krajiny, výstavbu tzv. sídelní kaše.

4

4. Kultura ve veřejném prostoru

Hájíme právo kultury na existenci a veřejnou podporu.
Začleníme kulturní a kreativní průmysly do strategií měst a obcí.
Veřejný prostor potřebuje nové umění. Zavedeme povinnost věnovat 2 % rozpočtu každé veřejné stavby na vysoutěžená umělecká díla.

5

5. Veřejný prostor a památková péče

Památkovou péčí rozumíme nejen ochranu budov, ale i charakteru ulic, čtvrtí, oblastí, měst i krajinného rázu.
Památková ochrana nemá jen konzervovat, ale i udržovat objekty při životě a přístupné lidem.

6

6. Veřejný prostor bez bariér

Budeme pracovat na odstranění bariér ve veřejném prostoru, vytváření podmínek pro nezávislý život, vyšší osobní mobilitu. Tyto požadavky se týkají všech společenských skupin.

7

7. Veřejný prostor jako svoboda médií a data

Budeme posilovat veřejnoprávní média, nikoli je omezovat.
Postavíme se dezinformacím za pomoci veřejnoprávních médií a kvalitního občanského vzdělávání, nikoli prostřednictvím odboru na ministerstvu.
Budeme rozšiřovat zpřístupnění informací jako tzv. otevřených dat.

Témata spojená s veřejným prostorem představíme na těchto procházkách a besedách, které spolu/pořádáme:

CO? Sraz? KDY? O ČEM? S KÝM?
Procházka Praha 1 / Praha 2 17. září Praha bez bariér Karolína Chloubová, Erik Čipera
Beseda Praha 7 19. září Komu patří veřejný prostor? Milena Bartlová
Procházka Praha 5 (Motol a Cibulka) 23. září Vizuální umění ve veřejném prostoru Pavel Karous
Procházka Praha 2 / Praha 3 30. září Po místech upravených pro chodce s chodci Pražské matky – Jarmila Johnová
Procházka Sraz: na stanici autobusu Holečkova 7. října Vizuálním umění ve veřejném prostoru Pavel Karous
Procházka Sraz: hlavní vchod do továrny Koh-i-noor (ulice Vršovická) 8. října Vršovická architektura 60. – 80. let Nela Keroušová
Beseda Fotograf Gallery, Jungmannova 7 10. října Komu patří veřejný prostor? Milena Bartlová a Petra Kolínská
Procházka  Praha 8 11. října

Po Kobyliské střelnici a Ďáblickém hřbitově

Hana a Miroslav Peškovi.
Procházka Praha 5 Říjen – TBC Usedlosti Cibulka a dělnická kolonie Buďánka Zuzana Brodilova (býv. squat Cibulka), Anežka Hradilková/Vít Měska (sdružení Zachraňme Buďánku)
Procházka  Sraz: Olšanské náměstí  15. října  Proč chátrají prázdné domy? Šárka Těšík (spolupracuje se spolkem Prázdné domy)
Procházka  Pardubice 17. října  Po stopách vody Bohdan Šeda (F R Vaclavik – B Šeda, člen spolku OFFCITY)

      

Prof. Dr. Milena Bartlová (kandidátka č. 4 na pražské kandidátce Zelených)

Bartlová

„Zeleným leží na srdci demokratické a zodpovědné zacházení s veřejným prostorem. Je užitečné se nad tímto tématem zamyslet trochu obecněji. Veřejný prostor není okrajový a bezcenný zbytek míst vedle vyhrazených soukromých prostorů. Je to naopak původní způsob obývání světa. Není tomu tak, že by nepatřil nikomu, naopak, patří všem společně. Veřejný prostor není prázdný a pasivní. Je to místo, kde se lidé fyzicky setkávají a kde se stávají politickou veřejností. Je proto velmi důležité, kdo má nad veřejným prostorem kontrolu, kdo ho udržuje a vymezuje, kdo a jaké do něj umísťuje informace a obrazy.“

 

MgA. Pavel Karous, Ph.D. (kandidát č. 31 na pražské kandidátce Zelených)

Karous

„Veřejným prostorem se primárně rozumí fyzická veřejná prostranství spadající pod městskou správu ale i veřejně přístupné lokality v soukromé zástavbě, které jsou otevřené a přístupné veřejnosti. V širším slova smyslu se jím rozumí obecně veřejný prostor tedy sociální, politický, mediální, kybernetický prostor apod. Jde o současnou Agoru, místo nebo platformu, kde se odehrává veřejný život a které je také určené pro veřejnou diskuzi. Pro správné fungování společnosti je způsob užívání veřejného prostoru zásadní.

Veřejný prostor je nerozlučně spjat s demokratickými ideály. Koncept demokracie, je svého druhu veřejný prostor pro veřejnou debatu. Ta by měla být otevřená odlišným, často protikladným interpretacím. Rozhodně by ale neměla být chápána jako diktát většiny. V současném nejen českém diskurzu se ale demokracie rozumí právě takto velice nebezpečným konzervativním způsobem jako autoritářským populismem. Demokracie, kterou zdánlivě prosazují všechny strany, spočívá ve skutečnosti v možnosti poučeného posouzení řady odlišných idejí a konceptů. Kvalita veřejného prostoru určuje kvalitu společenské dohody.“