Sjezd Zelených upozornil na největší problémy aktuálního postupu vlády vůči pandemii. Mezinárodní srovnání ukazují, že vláda ve svém postupu selhává. Za hlavní nedostatek považují Zelení skutečnost, že se lidé vyhýbají karanténě a hlášení kontaktů, protože si zásadní snížení příjmů na nemocenské nemohou dovolit. „Vláda měla už dávno zavést dostatečnou ekonomickou motivaci k zodpovědnému chování, například v podobě  100% nemocenské v případě pozitivního testu,“ uvedla spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis. Větší pozornost by podle ní měla vláda věnovat také kompenzaci živnostníků.

Ekonomové dlouhodobě upozorňují, že Česko je v počtu nakažených mezi nejhoršími státy i proto, že velká část lidí si nemůže dovolit zůstat doma v karanténě z obavy před zásadním snížením výdělku. „Nakažení lidé se chovají ze svého pohledu velmi ekonomicky a nehlásí svoje kontakty. Je tak zjevné, že podpora lidí v karanténě by měla pozitivní sociální i protiepidemiologické dopady,“ uvedla Magdalena Davis. „Nikdo by neměl ekonomicky strádat za své zodpovědné chování,“ dodala.

Zelení také upozorňují, že vláda musí více podpořit živnostníky z uzavřených provozů. „Návštěvníky načerno otevřených hospod je možné odsoudit, že se chovají nezodpovědně, je ale nutné chápat situaci živnostníků, kteří jsou už dlouhé měsíce bez příjmů. Vládní programy pomoci jsou chaotické,“ uvedla Davis.

Vláda ztrácí důvěru lidí na mnoha úrovních. „Neschopnost Ministerstva zdravotnictví a dalších resortů se kumuluje. Ministr Blatný přímo přiznává, že jeho opatření nefungují, ale sám se brání těm, které jinde fungují, jako je vyšší nemocenská,“ komentuje Magdalena Davis. „Trpí tím samozřejmě i děti, které se například v Rakousku pomalu vrací do škol. U nás je ale situace tak špatná, že by to byl čirý hazard,“ dodala.

 

Výzva sjezdu Zelených k aktuální covidové situaci v plném znění: 

Zelení vyzývají vládu, aby v současné pandemií viru SARS-CoV-2:

  • Zajistila dostatečné kapacity očkování, bezplatného testování a trasování nakažených a také cenově dostupné ochranné respirátory.
  • Poskytla dostatečné ekonomické motivace pro nakažené osoby k zodpovědnému chování, například v podobě 100% nemocenské v případě pozitivního testu, včetně motivace zaměstnavatelů. Nikdo nesmí za své zodpovědné chování ekonomicky strádat.
  • Odpovídajícím způsobem kompenzovala zavřené provozy, zejména živnostníkům, malým a středním podnikům a jejich zaměstnancům.
  • Brala ohled na důležitost a včasnou přípravu návratu dětí a studentů do škol; do té doby maximálně podpořila rodiny v distanční výuce, zejména pak děti ze znevýhodněného prostředí.
  • Adekvátně odměnila za nasazení pracovníky a pracovnice z nejvytíženějších profesí při řešení pandemie.
  • Naplánovala ekologicko-sociální obnovu ekonomiky ČR, která bude klást důraz na sociální spravedlnost bez investic do neudržitelných fosilních technologií.