Ve dnech  14. – 20. května 2018 probíhá po celé České republice již 13. ročník Světového týdne respektu k porodu – festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Letošním tématem festivalu je „Méně zásahů, více péče“.

„České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy,“ uvádí v tiskové zprávě Hnutí pro aktivní mateřství, které festival pořádá.

Bezpečný a zdravý průběh porodu pro nás znamená i to, že se matce ani dítěti nezpůsobuje zbytečný stres. Strana zelených proto dlouhodobě podporuje progresivní trendy v porodnictví, včetně práva na svobodnou volbu místa a okolností porodu. Usilujeme o to, aby v Česku mohly fungovat porodní domy. Rovněž chceme, aby ženy mohly využívat odborné péče samostatných porodních asistentek, a aby tato péče byla hrazena z veřejného pojištění,“ uvádí druhá místopředsedkyně Zelených Petra Jelínková.

Z tohoto důvodu velice vítáme a podporujeme aktivity jako je právě Světový týden respektu k porodu. V duchu hlavního tématu festivalu bych i já českým ženám přála v době těhotenství a při porodu méně zásahů a více péče a respektu,“ dodává Jelínková.